Undervisningen i morgondagens skola

Vad vet vi egentligen om morgondagens samhälle och de krav som kommer att ställas på undervisning och lärande? Will Richardson, amerikansk bloggare och förespråkare för Webb 2.0 i skolan, ställde frågan för några dagar sedan i sin blogg.

William Gibson, samtidsbetraktare och SF-författare, lär ha påpekat att framtiden redan är här, fast den är bara synlig på spridda platser. Om han har rätt, är det möjligt att förbereda sig för de krav som väntar. Men detta kräver både en skarp blick och att man tittar på rätt ställen, vilket förstås inte är alldeles enkelt.

Richardson nämner själv att globaliseringen, digitaliseringen och den snabba utvecklingen av sociala medier spelar en allt större roll. Därför måste skolan både förändra undervisningen och sitt sätt att förhålla sig till sin omvärld. Han menar att den lärarledda kunskapsöverföringen i klassrummet, baserad på läroböcker, papper och penna, inte längre är tillräcklig. Skolan måste öppna sig mot resten av samhället och eleverna behöver lära sig att samarbeta och att dra nytta av de de nya digitala medier som växer sig allt starkare.

Bloggar, wiki och podcasting är kraftfulla uttrycksmedel som både gör det enklare för eleverna att dela kunskap med varandra och att kommunicera med världen utanför skolan.I förra veckan blev Will Richardson intervjuad i samband med att han besökte Toronto för att föreläsa. Intervjun, som består av två delar, lades förstås genast ut på Youtube!

I den första delen talar han mer allmänt om Webb 2.0 och hur de nya möjligheterna kan utnyttjas i skolan. I den andra delen, som jag bäddat in här på sidan, fokuserar han mer tydligt på de problemställningar som han lyfte fram i sitt blogginlägg.

Will Richardson menar att det är nödvändigt att barn och ungdomar gör sig hemmastadda i den interaktiva multimediala världen, och att de lär sig att ta kontroll över sitt eget livslånga lärande. Detta kräver bland annat en rad nya baskunskaper inom olika områden, något som ofta sammanfattas i begreppet digital kompetens. Men vad innebär det egentligen i praktiken? Och vad kräver detta av lärarna?

Richardsons tanke med sitt blogginlägg var att mana till eftertanke och att få igång en diskussion, vilket han verkligen har lyckats med. I skrivande stund har han fått drygt femtio kommentarer och samtalet pågår för fullt.

De problemställningar som han tar upp är naturligtvis även betydelsefulla för oss här i Sverige och borde diskuteras betydligt mer än vad som sker. Varför inte börja nu – kommentarsfältet är öppet!


Kommentarer (4)

  1. niilo alhovaara,

    Jag hörde talas om Will Richardson första gången under kursen ”Publicistiskt arbetssätt i skolan” på Karlstads universitet 2006. Dan Åkerlund hade plockat in Wills bok ”Blogs, Wikis, Podcasts..” som kurslitteratur – och jag var såld! En helt suverän bok där Will på ett mycket medryckande sätt introducerar några (numera) välkända webb 2.0-verktyg. På ett lika inspirerande och klarsynt sätt uttrycker han sig i videon där han flera gånger återkommer till uttrycket ”collaboration” som – förutom samarbete – också innefattar kreativitet. Jag är övertygad om att den typen av samarbete över nationsgränserna kommer att vara ett adelsmärke för morgondagens framgångsrika skola. Till sist lite kuriosa: Will berättade på Gmail chatt försommaren 2006 att hans mor var från Stockholm och han själv var döpt i Rättvik! Klart kul – hoppas han inte lurade mig 🙂

    Svara
  2. » Omvärldsbloggen Från Sandras horisont,

    […] uppmärksammad på att Stefan Pålsson, som skriver för Myndigheten för skolutveckling på Omvärldsbloggen, har länkat till mig. Mycket smickrande och väldigt kul! […]

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *