Inter@ktivt lärande i Bergsjön

I tisdags löd startskottet för Inter@ktivt lärande, en ny satsning på IT och lärande i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Satsningen innebär att alla sjätteklassare ska få låna varsin laptop, och att datoranvändningen kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av undervisning och lärande. Tanken är att eleverna ska ha tillgång till varsin dator till och med år nio. Det hela drar gång i full skala efter sommaren, men inleds redan nu med ett pilotprojekt i en klass på Bergsjöskolan.

I pressmeddelandet från Göteborgs Stad betonas att det är nödvändigt att skolan arbetar med de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga i dagens samhälle – och stimulerar nyfikenhet, kreativitet och lusten att lära. Inledningsvis kommer datorerna framför allt att spela en central roll i svenska, matematik och samhällsorienterande ämnen. Med andra ord handlar det både om att ge stöd åt undervisningen av de traditionella basfärdigheterna, att läsa, skriva och räkna, och att hjälpa eleverna att utveckla sin informationskompetens.

Mark Warschauer, som undervisar och forskar vid University of Californa, Irvine, visar i sin forskning att en egen dator underlättar för eleverna att lära sig att hantera medieutvecklingen och informationsöverflödet, under förutsättning att lärarna kan ge dem det stöd som de behöver. Han pekar också på att elevernas språkutveckling förbättras när de kan använda stavnings- och grammatikkontroll, ordböcker och andra hjälpmedel som finns på datorn eller på Internet. Den sistnämnda slutsatsen får stöd av David Silvernail, som utvärderar effekterna av Maine Learning Technology Initiative – världen hittills största satsning på en dator åt varje elev. Hans slutsats i rapporten Creating Better Writers, som kom i oktober förra året, är att elevernas skrivande blir bättre ju mer de använder datorn.

Skolorna i Göteborg arbetar sedan ett par år tillbaka målmedvetet med elevernas språkutveckling, och den här satsningen kommer sannolikt att ge en rad nya impulser åt det arbetet.

I en artikel i Vårt Göteborg häromveckan pekade man bland annat på att Broängsskolan i Botkyrka spelar en viktig roll som inspirationskälla. Det pågår förstås redan en hel del projekt inom det här området i Sverige, vilket bland annat framgår av den information som finns hos svenska Apple. Satsningen i Falkenberg, som inleddes förra hösten, är ett exempel på en målmedveten satsning som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning.

Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen, både i Bergsjön och på andra håll!


Kommentarer (5)

 1. Seth Norberg,

  Fortfarande ifrågasätts den mätbara vinsten av datoravändandet i skolan.

  Betrakta nedanstående scenario:
  En lärare i samhällskunskap vill bearbeta demokratifrågor med sina elever och har en första genomgång på torsdagen kl 9.50. Eleverna blir engagerade och tycker att det är spännande. Introduktionslektionen avslutas med att läraren säger:
  ”På tisdag kl 13:00 har vi tillgång till skrivsalen. Där kommer det att finnas böcker, artiklar och vi har tillgång till förstklassiga pennor och papper. Vi kommer att kunna arbeta med demokratifråger en hel timme!”

  Hur stora mätbara resultat kommer att fångas ur detta experiment?

  Vi behöver erbjuda tre komponenter för att skolan ska kunna möta morgondagens behov:

  – Visionsbärare som kan inspirera och stå upp för utveckling och inte rekyl i skolfrågor.
  – Tillgänglighet till datorer och digitala resurser som är värd namnet, likt Bergsjön, Tensta, Rosendal, Globala gymnasiet, Falkenberg m.fl.
  – En fortbildning som sträcker sig till integration av teknik i lärandeprocessen och en lärarutbildning som förstår att ge det samma till lärarstuderande.

  Svara
 2. Seija Eriksson,

  Vilken roll spelar kommunernas IT-stragerier i det här?

  Svara
 3. en elev,

  Jag går i bergsjösklan och ska få en laptop i augusti när ja börjar skolan och jag tycker att det är bra att vi får laptop kommmer vi lära oss mera om frmatiden.

  Svara
 4. Mattias,

  Hej Eleven!

  Skriv gärna lite grand om dina erfarenheter när du börjat i skolan i höst. Du får gärna gå in och skriva lite även på min blogg. Det vore jättekul att höra elevers åsikter här i blogosfären.

  Svara
 5. Mattias,

  Seth – I’m all with you. Skulle gärna medverka i ett sådant forsknings och utvecklingsarbete.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *