Edubuzz – en öppen strategi för skolutveckling

Sociala medier som bloggar, wikier och podcasting har vuxit i betydelse under de allra senaste åren. Det är inte längre enbart de gamla välkända massmedierna som sätter agendan. Allt större delar av samhälls- och kulturdebatten förs numera i bloggosfären, och många av oss är inte bara konsumenter utan även producenter. Den här utvecklingen påverkar förstås även undervisningen i skolan.

Många lärare arbetar hårt på egen hand med att föra in de här medierna i undervisningen, så att eleverna lär sig att hantera de nya uttrycksformer som i allt högre grad präglar vardagen. Men hur ska man egentligen bete sig för att se till att alla skolor i ett distrikt ska börja arbeta på det här sättet? Detta är något som skotska East Lothian Council, som styr över området East Lothian, i trakterna kring Edinburgh, både har funderat på och tagit tag i!

2006 startade satsningen Exc-el, som hade till syfte att utveckla och förbättra den pedagogiska IT-användningen i skolan genom att stimulera lärarna att hjälpa varandra och att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ett år senare kom man fram till att det krävs ett nytt strategiskt tänkande och nya sätt att arbeta för att kunna lyckas. Därför skapades bloggnätverket Edubuzz, där lärarna tillsammans lär sig att integrera de sociala medierna i undervisningen.

Den välkände bloggaren Ewan McIntosh anställdes för att arbeta med Exc-el och har även varit en av de drivande i skapandet av Edubuzz. Han har gjort en powerpoint över satsningen som finns tillgänglig på Slideshare – och den är väl värd att titta närmare på! Han skrev även ett blogginlägg strax före nyår som beskriver bakgrunden till satsningen.

På startsidan har Edubuzz en övergripande”metablogg” som resonerar kring satsningen och ger konkreta råd och tips. Skolorna har sina egna bloggar som både presenterar hur man arbetar och fungerar som plattform för kommunikation och samarbete. Lärarna kommenterar i varandras bloggar och delar med sig av de lärresurser som skapas. Även föräldrarna bloggar! Ett exempel är Campie Parent Council, som började härom veckan.

Bloggandet knyter samman skolorna, engagerar föräldrarna och gör utvecklingsarbetet transparent och tillgängligt för resten av samhället.

Kompetensutvecklingen sker i en wiki! I Edubuzz Training & Support Wiki finns interaktiva guider som hjälper lärare att snabbt komma igång med bland annat bloggande, podcasting och videoredigering, samtidigt som det finns gott om praktiska exempel som visar nyttan och meningen med att arbeta på det här sättet.

Edubuzz är ett spännande initiativ som det finns goda skäl att återkomma till! Finns det någon som arbetar på det här sättet i Sverige?