Vad innebär mobilen för undervisning och lärande?

För det mesta anses det självklart att eleverna ska stänga av mobilen när det är dags för undervisning. Men är det verkligen en bra idé? Mobilen är för många ungdomar en viktig ingrediens i tillvaron, både när det gäller att kommunicera med andra och att dokumentera vad som händer och sker. Den kan användas till det mesta, i stort sett överallt – utom just i skolan.

Steinar Westrheim, lärarutbildare och doktorand på Høgskolen Stord/Haugesund, forskar kring vad mobiltelefonen betyder för dagens ungdomar och vad detta i sin tur innebär för undervisning och lärande. Henri Bergson och andra filosofers tankar kring Homo Faber, redskapsmänniskan, är en viktig utgångspunkt. Utan vår användning av olika artefakter, sedan stenåldern och framåt, skulle vi helt enkelt inte vara det som vi är idag. Våra redskap och verktyg fungerar som förlängningar av våra sinnen och låter oss göra sådant som kroppen inte klarar av.

Den österrikisk-brittiske filosofen Karl Popper menade att redskapsanvändningen är karaktäristisk för människan och att de tekniska förändringarna samspelar med vår sinnliga och intellektuella utveckling. Enligt Popper handlar det om en exosomatisk evolution, det vill säga en utveckling av människans förmågor som äger rum utanför kroppen. Papper och penna, media och bibliotek kan alltså betraktas som en exosomatisk utveckling av minne och tankeverksamhet. Westrheim pekar på att även IT bör räknas hit.

Istället för att främst se mobilen som ett problem i skolan, menar Westrheim att den borde betraktas som en intressant möjlighet. Den är inte bara en teknisk pryl, utan även ett ”funktionellt organ” utanför kroppen som sannolikt kan spela en viktig roll för såväl identitetsskapandet som för kunskapsutvecklingen. Dessutom är ju dagens mobiler väldigt avancerade och har en mängd olika funktioner. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att all teknik både har positiva och negativa konsekvenser.

Den empiriska forskningen spelar förstås en avgörande roll i avhandlingsprojektet. Det är viktigt att ta reda på hur mobilen påverkar beteende och tänkande, hur riskbilden ser ut och hur det är möjligt att dra nytta av teknikens styrkor i undervisning och lärande.

Just nu är Westrheim hos en niondeklass i Haugesund och undersöker hur mobilen kan komma till konkret nytta i undervisningen. Under tre veckor observerar han hur eleverna använder sina mobiler, hur de förhåller sig till tekniken och hur användningen påverkar deras arbetssätt och deras lärande. Eleverna lyfter själva fram att mobilen kan fungera som ett viktigt stöd för minnet. De kan till exempel ta en bild om läraren skriver något viktigt på tavlan eller spela in det som läraren säger.

Kommer mobilen till pedagogisk nytta i svenska skolor? Hur påverkar detta elevernas lärande och verksamheten i klassrummet?


Kommentarer (1)

  1. Niss Jonas Carlsson,

    Det finns anledning att återkomma i frågan nästa år då Vocab tillsammans med projektet Svenska nu och KTH genomfört ett projekt kring hur man kan jobba med individanpassat lärande via mobiltelefonen.

    ”Mobil läxhjälp i svenska som andraspråk, Vocab AB i Kista (med Svenska.nu och KTH) – individfokuserade tjänster för finska skolungdomars träning i svenska språket och kulturen.”

    http://www.vinnova.se/misc/menyer-och-funktioner/Nyheter/Nyheter-2008/080605-Vardagsit/

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *