Danska lärresurser samlas i Materialeplatformen

För två år sedan lanserade danska Undervisningsministeriet den stora satsningen Materialeplatformen – en nationell katalog över undervisningsmaterial med allt ifrån traditionella läroböcker till öppna digitala lärresurser. Katalogen är en underavdelning till EMU, Danmarks Undervisningsportal, som samlar en stor mängd tjänster och resurser för danska lärare och elever. Uni-C administrerar och driver det hela.

Syftet med satsningen är att läromedelsproducenter, lärare och elever ska kunna bidra till och dra nytta av innehållet. Här finns såväl avgiftsbelagt som kostnadsfritt material. En del resurser skyddas av traditionell upphovsrätt, andra har en Creative Commons-licens, vilket innebär att upphovsmannen anger villkoren för hur innehållet får användas och spridas.

Materialeplatformen innehåller läromedel, inspirationsmaterial samt ett multimediaarkiv med ljud, bilder och video som kan användas fritt i undervisningen. Inspirationsmaterialet är en viktig del, där lärare delar med sig av tankar, idéer och erfarenheter från sin egen undervisning.

Under de senaste månaderna har de danska skolorna i ENIS-nätverket bidragit med drygt 200 resurser till den här kategorin, och det är ett värdefullt bidrag.

ENIS, som är förkortningen av European Network of Innovative Schools, administreras av Europeiska skoldatanätet och syftar till att sätta fart på IT-användningen i de europeiska skolorna genom att stimulera till kunskapsdelning och samarbete. De skolor som deltar i nätverket förväntas fungera som goda pedagogiska exempel, och ska aktivt dela med sig av sina erfarenheter till andra skolor och andra lärare. Ett sextiotal av dessa är danska skolor och ett femtiotal är svenska.

Inspirationsmaterialet från de danska ENIS-skolorna sträcker sig över de flesta ämnen och vänder sig till alla åldrar till och med gymnasiet. Här finns även en rad resurser som överskrider ämnesgränserna, till exempel At gå på Casino er også matematik, som visar hur läraren kan arbeta kring så vitt skilda områden som sannolikhet, statistik och spelberoende med elever i sexan. Ett annat exempel är Bog og sprog, som visar hur elever från de nordiska länderna kan arbeta tillsammans och lära sig mer om varandras länder, språk och litteratur.

Uni-C, Myndigheten för skolutveckling och Lektion.se, en kommersiell satsning på att samla läromedel, idéer och undervisningsmaterial, deltar samtliga i EdReNe, ett EU-nätverk kring digitala lärresurser som drog igång förra våren. Kanske kan detta leda till nya spännande initiativ inom lärresursområdet – även här i Sverige?