Teacher On Demand – Falköping satsar på digitala lärresurser

Teacher On Demand är en nystartad satsning på digitala lärresurser som drivs av Falköpings kommun. Satsningen sker i samarbete med projektet KompLIT på Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde, ett femårigt projekt, stött av KK-stiftelsen, som satsar på att utveckla lärares och lärarstuderandes digitala kompetens. Läraren Johan Lindwert, som sedan tidigare arbetar med Framtidens klassrum och Magistern på nätet, ansvarar för det löpande arbetet.

Målet är att lärare, lärarstuderande och elever ska kunna bidra till att skapa en bank av multimediala lärresurser inom olika ämnen och teman. Förhoppningen är att både de elever som har svårt att nå målen och de som behöver nya utmaningar ska kunna få sina behov tillfredställda. Tanken är också att materialet ska ge stöd åt föräldrarna när de hjälper sina barn med läxorna.

Teacher On Demand är öppen för alla intresserade i hela landet!

Under våren kommer Falköpings kommun att arrangera projektdagar för intresserade lärare i kommunen för att träna de praktiska färdigheter som krävs för att kunna komma igång. Då kommer man förstås att dra nytta av det kursmaterial i digital medieproduktion som finns fritt tillgängligt i PIM. KompLIT kommer också att spela en viktig roll i det här arbetet.

En satsning som Teacher On Demand innebär både att duktiga lärare blir synliggjorda och att professionalismens betydelse för elevernas lärande blir allt tydligare. Än så länge finns det inte särskilt mycket material tillgängligt, men projektet befinner sig ju fortfarande i startgroparna.

Finns det andra kommuner som arbetar på liknande sätt?