Författare återberättar litterära klassiker med Web 2.0

I början av månaden skrev jag en artikel på IT för pedagoger om EU-projektet eMapps, där skolor från åtta nya medlemsländer i Östeuropa undersökt hur mediaöverskridande Alternate Reality Games (ARG) kan komma till nytta för undervisning och lärande. Den här typen av spel baseras på interaktiva berättelser, med utgångspunkt i den dagliga verkligheten, som på olika sätt utnyttjar multimedia, webben, upplevelsebaserat lärande och nya sätt att kommunicera. Kort sagt handlar det om att lösa gåtor och problem utifrån olika ledtrådar och man arbetar ofta tillsammans i grupp.

ARG används ofta i reklam och marknadsföring för att skapa intresse för en produkt eller tjänst. eMapps och andra projekt, exempelvis World Without Oil, visar emellertid att de även fungerar utmärkt i lärandesammanhang. Eleverna skapar sin kunskap under spelets gång genom att reflektera kring sina upplevelser och diskutera med sina lagkamrater. Upplevelserna hjälper dem att se mönster och sammanhang och är en god väg till en djupare förståelse av olika frågor och problemställningar. Samtidigt lär de sig att analysera, planera och att fatta beslut, både på egen hand och tillsammans med andra.

Nu finns det tydliga tecken på att det här interaktiva sättet att berätta även är på väg mot ett genombrott i seriösa litterära sammanhang. För en vecka sedan drog Penguin igång satsningen We Tell Stories som löper över sex veckor.

Sex yngre brittiska författare har fått fria händer att skapa ARG med utgångspunkt i varsin litterär klassiker. De använda verken sträcker sig från ”Tusen och en natt”, via några av H. C. Andersens sagor, Dickens ”Hårda tider”, Zolas ”Thérèse Raquin” och Montague Rhodes James ”The Haunted Dolls’ House”, till John Buchans ”De trettionio stegen”.

Berättelserna i We Tell Stories använder Web 2.0, bland annat Google Maps och bloggar, för att föra handlingen framåt – och för att ge ledtrådar som kan lösa de gåtor som varje berättelse innehåller. Det hela har genomförts tillsammans med det nystartade företaget Six To Start, där det finns stor kompetens kring ARG och liknande spel- och upplevelseformer, inte minst hos en av grundarna, Adrian Hon.

Den här satsningen pekar både på nya sätt att gestalta en roman – och nya sätt att undervisa kring litteratur! När vi läser på vanligt sätt upplever vi berättelserna i våra huvuden och skapar en inre bild av miljöer, händelseförlopp och personer. Interaktiva och multimediala läsningar, som förenas med såväl den fysiska verkligheten som med andras perspektiv, tankar och upplevelser, innebär förstås något nytt. Samtidigt öppnar det för andra vägar att förstå, att läsa och att lära.

Det ska bli spännande att ta del av hur brittiska skolor drar nytta av och knyter an till den här litterära satsningen i sin undervisning!

Tänker måhända svenska förlag eller spelutvecklare i de här banorna?


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *