Gävleborgs län satsar på öppna lärresurser

Digiref är ett nystartat projekt i Gävleborgs län kring öppna lärresurser som drivs med stöd av Länsstyrelsen. Projektgruppen består av Centrum för utveckling och lärande i Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls Näringslivs AB, Högskolebiblioteket vid Högskolan i Gävle, Länsmuséet och Länsbiblioteket. Det hela bygger på ett regionalt samarbete, men man riktar sig till lärare, studerande och andra intresserade i hela landet.

Syftet är att öka den allmänna kunskapen om digitala lärresurser och att försöka sätta fart på användningen, såväl i formella som informella sammanhang. Förutom att bygga upp ett eget arkiv, informerar man om andra liknande tjänster, både i Sverige och utomlands. Just nu lyfter man bland annat fram Spindeln, en nationell söktjänst för digitalt material som kan användas i skolarbetet, som drivs av Myndigheten för skolutveckling i samarbete med IML vid Umeå Universitet.

Alla som är intresserade kan dela med sig av sina lärresurser i Digiref. För att upprätthålla en god kvalitet på materialet, har man tillsatt en redaktion som består av en lärare, en bibliotekarie och en arkivarie. De träffas regelbundet för att gå igenom samlingen och för att märka innehållet med lämpliga metataggar så att det blir enkelt att hitta.

Upphovsmannen bestämmer själv vilka upphovsrättsliga villkor som gäller. Digiref använder sig av licenser från Creative Commons för att reglera detta. Tanken är att lärresurserna ska vara öppna, vilket innebär att de är gratis och kan vidareutveckla och anpassas till användarnas behov. Förutsättningen är dock att materialet förblir öppet, så att andra kan arbeta vidare med det.

Än så länge finns det inte särskilt mycket material i arkivet, men tröskeln är låg för dem som vill vara med. Allt som krävs är en kostnadsfri registrering!

Digiref påminner om Teacher On Demand i Falköping, som jag skrev om förra veckan. Här satsar man dock en hel del på att få med sig lärarna och kommer bland annat att arrangera praktiskt inriktade kurser för att träna de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna skapa bra lärresurser. Det framgår inte hur Digiref tänker arbeta i det här avseendet, men det är säkert en bra idé att ge både lärare och andra intresserade hjälp och vägledning så att de kommer igång!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *