Betald läxhjälp online grönskar på Irland

På Irland börjar det bli dags för examen, både på grundskolan och gymnasiet. Många elever förbereder sig, precis som deras föräldrar en gång gjorde, genom att hyra in en lärare som kan ge hjälp och vägledning inför de muntliga och skriftliga proven. Men det finns tydliga tecken på att en förändring är på gång. Allt fler vänder sig istället till de tjänster som börjar växa fram på Internet.

Igår hade irländska dagstidningen Independent en artikel där man beskriver två företag som på olika sätt hjälper eleverna med läxor och examensprov. Sosfrenchhomework.com är en nystartad liten rörelse som erbjuder individuellt anpassad undervisning, träning och coachning inom ett enda ämne – franska. Det ägs och drivs av tre fransyskor som sedan länge arbetar som fransklärare på Irland. Examsupport.ie, ett av de större på Irland inom den här branschen, satsar på alla ämnen. De säljer multimedialt undervisningsmaterial, tillgängligt online och på cd, som tagits fram av erkänt duktiga lärare.

examsupport.jpg

Sosfrenchhomework.com satsar på personlig vägledning och hjälper till med allt från grammatikproblem, konversation och hemläxor till förberedelser inför de stora proven. Examsupport.ie är däremot helt inriktade på examen och arbetar enbart med standardiserat, traditionellt undervisningsmaterial och lektioner. Inget av de båda företagen drar nytta av den senaste teknikutvecklingen, förutom att de finns online. Aktuella företeelser som Web 2.0, öppna lärresurser och kollaborativt lärande tycks vara långt bortom horisonten.

Utbudet av tjänster bestäms i stor utsträckning av hur skolsystemet ser ut – och av det visionära sinnet hos de aktörer som är verksamma. Den allmänna förståelsen av Internets möjligheter spelar förstås också en avgörande roll.

Här i Sverige är vi på de flesta håll vana vid bredband sedan flera år tillbaka, men på Irland är det först nu som infrastrukturen börjar falla på plats. Dessutom har vi inte heller samma examensinriktade system. Kanske är det därför som det här finns tjänster som Teacher On Demand och Pluggakuten, som känns mer samtida? Eller kan betald läxhjälp på Nätet kanske bli en alternativ och lönsam syssla för svenska lärare framöver?


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *