När blir skolan samtida?

I tisdags presenterade Project Tomorrow årets upplaga av den amerikanska nationella undersökningen Speak Up. Här kan vi se vad lärare, föräldrar och elever anser om skolans förmåga att anpassa sin verksamhet till digitaliseringen av samhället och de krav som den ställer på kunskaper och färdigheter.

Den övergripande slutsatsen är att eleverna är betydligt mer intresserade av att IT-användningen blir en integrerad del av skolans vardag än vad deras deras lärare och föräldrar är. Eleverna vill kunna dra nytta av den teknik som de använder på fritiden, bland annat dator, mobiltelefon och datorspel, även när de är i skolan, eftersom de tror att detta skulle kunna förbättra deras lärande. Vuxenvärlden är dock inte helt med på noterna.

Project Tomorrow, som tidigare gick under namnet NetDay, är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation i Kalifornien. Med hjälp av undersökningar, opinionsbildning och utvecklingsprojekt arbetar man för att göra skolans undervisning mer innovativ, kreativ och i samklang med samhällsutvecklingen.

Tomorrow

Speak Up har genomförts varje år sedan 2003, och under hela tiden har man kunnat konstatera stora skillnader mellan ungdomarna och de vuxna när det gäller värdet av att använda tekniken i undervisningen. Eleverna har länge pekat på betydelsen av att ha en egen laptop i skolan, och att kunna använda Internet utan att hela tiden hindras av filter och brandväggar. Nu när bärbara datorer så sakta börjar komma i fokus hos skolledare, lärare och föräldrar, betonar de istället vikten av att kunna samarbeta och kommunicera över Nätet och att börja använda datorspel som undervisningsform.

Många av eleverna ligger konstant minst ett par steg före lärare och föräldrar inom IT-området, och de känner sig frustrerade över alla hinder och begränsningar som de ställs inför.

Project Tomorrow påpekar att en av drivkrafterna bakom undersökningen har varit att låta eleverna göra sin röst hörd när det gäller utvecklingen av verksamheten i skolan. Årets resultat visar att det är viktigare än någonsin. Trots att tiden går, så halkar den amerikanska skolan efter IT-utvecklingen i resten av samhället.

I augusti förra året presenterade T.H.E. Journal en nyligen genomförd undersökning från National School Boards Association som pekar i samma riktning: eleverna använder i stor utsträckning Internet som ett hjälpmedel i sina studier, både för att söka information och för att kommunicera. Tyvärr bromsas de alltför ofta av skolans iver att begränsa aktiviteterna online.

Dagens elever är digitala infödingar och detta påverkar alla aspekter av deras tillvaro. Men det innebär förstås inte att de kan allt om hur tekniken kan användas, hur man värderar information på ett kritiskt sätt eller hur man lär sig att sammanfoga, tolka, förstå och presentera information som kommer från olika källor och som är multimediala.

Project Tomorrow arbetar för att möjliggöra en undervisning som är anpassad till de förutsättningar som gäller för 2000-talet. Detta är onekligen en stor utmaning som inte enbart USA ställs inför – utan ett pussel som vi alla måste försöka lösa!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *