Stockholms Stad söker helhetsgrepp på IT i skolan

Det pågår en hel del arbete i landets kommuner för att göra IT till en integrerad del av den dagliga verksamheten, såväl inom administrationen som i undervisningen. Planer och strategier varierar förstås, eftersom visioner och förutsättningar ofta ser väldigt olika ut.

Stockholms Stad hör till dem som tar till krafttag för att sätta fart på utvecklingen. Eije Lagesson leder sedan en tid tillbaka projektet ”IT för en skola i världsklass”, som syftar till att ta ett helhetsgrepp på IT-användningen. Målet är att skapa en skola som kan ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver ute i samhället.

– Det kan ju knappast undgå någon att IT-utvecklingen innebär en genomgripande förändring av samhället, påpekar Eije Lagesson. Och detta måste naturligtvis skolan förhålla sig till på ett konstruktivt sätt. Just nu arbetar vi med en analys av nuläget för att få en bild av hur det ser ut på stadens skolor. Det handlar både om infrastruktur, kunskaper och förhållningssätt. Därefter ska vi ta fram och genomföra en lämplig strategi, så att vi verkligen kan leva upp till vårt mål!

Kunskapsdelning och samarbete med andra kommuner är förstås en betydelsefull del av arbetet, och Stockholm har tagit kontakt med bland annat Jönköping, Umeå och Nacka. Tanken är att man ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter inom olika områden, både när det gäller hårdvara, program, strategiskt tänkande och pedagogiskt arbete. Det är naturligtvis också viktigt att kunna utnyttja elevernas kunskaper och erfarenheter inom IT-området för att kunna utveckla en skola som är i takt med tiden och motsvarar deras behov.

Än så länge befinner sig projektet i inledningsstadiet och mycket arbete återstår innan strategin är på plats.

Efter det senaste valet återfördes ansvaret för stadens skolor från stadsdelarna till Utbildningsförvaltningen. Såväl IT-mognad som infrastruktur varierar kraftigt och det krävs en hel del åtgärder innan skolorna kan bli någorlunda jämlika. För närvarande satsar man från stadens sida på att skapa effektiva sätt att kommunicera och göra information tillgänglig, både inom skolorna och till vårdnadshavarna. Detta är en del av stadens stora satsning på att utveckla e-tjänster, som totalt omfattar 650 miljoner kronor under mandatperioden.

skolwebb1.jpg

Gymnasieskolorna använder lärplattformen Fronter och de 140 grundskolorna ska samlas i Stockholms Skolwebb. Än så länge är det mellan nittio och hundra skolor som har anslutits till den gemensamma plattformen.

– Den här lösningen kan även användas för att utveckla det pedagogiska arbetet, säger Anita Hoff, som arbetar med Stockholms Skolwebb. Men vi börjar med att försöka väcka intresset bland skolledare och lärare. Därför är det viktigt att visa hur IT-användningen både kan effektivisera det administrativa arbetet och förbättra kontakterna mellan skolan och hemmet.

Skolwebben underlättar för lärarna att nå det administrativa nätet, de har samma inloggning som tidigare och de kan även komma åt sin epost. Därmed blir det betydligt enklare att komma åt all statistik som rör eleverna och verksamheten ute på de olika skolorna. Det nya dokumentationsverktyget ska göra det smidigt att ta fram underlag för de individuella samtal som ligger till grund för varje elevs personliga utvecklingsplan, och att göra informationen tillgänglig digitalt för elevernas föräldrar.

Starten har dock varit ganska motig och Utbildningsförvaltningen har fått ta emot en hel del klagomål från föräldrarna. Stockholms Skolwebb bygger på programvaran Procapita Education, som utvecklas och säljs av TietoEnator. Den kräver att Internet Explorer används som webbläsare. Tjänsten är alltså inte plattformsoberoende, utan innebär att det i princip är nödvändigt att använda Windows. Dessutom kan det vara svårt att logga in, eftersom e-legitimation, som man valt som säkerhetslösning, inte är helt färdigutvecklad och ofta ställer till med problem. Gränssnittet är inte heller det allra bästa och upplevs ofta som ålderdomligt och svåranvänt. IT-konsulten och bloggaren Rickard Gatarski hör till dem som både kommit med svidande kritik och kräver omfattande förändringar.

Stockholms Stad och Tieto Enator är lyhörda för kritik och önskemål och har redan satt igång arbetet med att åtgärda problemen, bland annat i dialog med Gatarski. I höst kommer ett förbättrat webbgränssnitt att sättas på plats. Då är det också tänkt att tjänsten ska vara plattformsoberoende och förhoppningsvis fungerar inloggningen bättre. Efterhand kommer även arbetet med strategin att sätta fart.

Jag återkommer i ärendet – både från Stockholm och från andra kommuner som vill arbeta strategiskt med IT i skolan!


Kommentarer (4)

 1. Richard Gatarski,

  Stefan, jag är knappast ensam i min kritik. Men jag vill också påpeka att min ambition är att vara konstruktiv och på olika sätt stödja en positiv utveckling.

  Svara
 2. Stefan Pålsson,

  Tack för påpekandet! Jo, jag vet att ni har fört konstruktiva samtal. Tyvärr framgick det inte i min ursprungliga text, men nu har jag korrigerat den!

  Svara
 3. marja-riitta ritanoro,

  Var det 2008 – 2009 som detta har skrivits.
  Det har inte hänt mycket i verkligheten.Tablets, smartphones och social media, digitala bibliotek, webböcker är verktygen. Hur implementerar Stockholms kommun dem i skolorna ?
  Jag har inte sett dem i verkligheten. Om det finns en skola gäller det att sprida till andra. Vi förlorar de barn och ungdomar som inte har hemifrån all kunskap som behövs.marja-riitta

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *