Nationell forskarskola ska studera ungdomars kommunikativa kompetens

Häromveckan meddelade Örebro Universitet att man ska starta en tvärvetenskaplig nationell forskarskola kring hur barn och ungdomar använder språket i sin vardag. Det rör sig om ett samarbete med Uppsala universitet, Mälardalens högskola och Södertörns högskola som går under namnet LIMCUL. Projektet har tilldelats 13 miljoner under fem år av Vetenskapsrådet, och till hösten anställs sex doktorander på heltid.

Akronymen LIMCUL ska utläsas på engelska: Young people’s literacies, multilingualism and cultural practices in present day society. Med andra ord handlar det om att analysera och beskriva hur det dagliga umgänget och kommunikationen med vänner och bekanta ser ut och går till. Tanken är att undersöka hur barn och ungdomar utvecklar sin kommunikativa kompetens och sin identitet när de till exempel spelar datorspel, använder mobilen, chattar, spelar och lyssnar till musik.

mobilsamtal.jpg

Forskningen har länge fokuserat på hur läs- och skrivförmågan utvecklas rent tekniskt, men det är minst lika viktigt att se hur olika teknologier, språkliga koder och genrer kommer till användning i vardagslivet. Och det handlar inte bara om svenskan, utan flerspråkigheten ska också studeras.

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik vid Örebro Universitet, ska leda och samordna projektet. Från Örebro Universitet deltar även Christer Bouij, som är professor i musikvetenskap. Mälardalens högskola representeras av Jarmo Lainio, professor i finska med inriktning mot finskan i Sverige, Marcia Sá Cavalcante-Schuback, docent i filosofi, deltar från Södertörns högskola och Ann-Carita Evaldsson, professor i pedagogik, är med från Uppsala Universitet.

Forskarskolans inriktning påminner en del om KK-stiftelsens satsning på unga nätkulturer – och det kommer att bli spännande att se om och hur dessa båda projekt interagerar!