Det krävs förståelse och kunskap för att surfa lugnt!

Förra onsdagen arrangerades Surfa Lugnt-dagen i Stockholm, där experter och sakkunniga inom olika områden resonerade och gav råd kring hur både barn och vuxna bör bete sig för att undvika onödiga risker på Internet. Arrangemanget är en del av kampanjen Surfa Lugnt, som sedan tre år tillbaka drivs av ett nätverk av myndigheter och organisationer samt IT-, telekom- och bankföretag för att höja svenskarnas riskmedvetande och kunskaper om trygghet och säkerhet online.

I grund och botten handlar det om sunt förnuft och förmågan att tänka efter före. Det kräver dock en grundläggande förståelse för hur Internet fungerar, såväl tekniskt som socialt och kulturellt. Antivirusprogram och brandvägg ger ett grundläggande tekniskt skydd mot virus och bedrägeriförsök. Men detta måste kompletteras med en mental brandvägg, så att vi både värnar om vår integritet och förhåller oss till varandra på ett anständigt sätt.

bild-3.png

I min sammanfattning av dagenKolla källan betonas just betydelsen av den mentala brandväggen. Inte minst måste föräldrarna och skolan börja diskutera etik och värdegrund, så att barn och ungdomar får den hjälp och det stöd som de behöver för att hantera sin digitala tillvaro. Det förutsätter att diskussionerna baseras på kunskap och erfarenhet – och att det sker i form av en fri och öppen dialog där man verkligen lyssnar på varandra.

Bibliotekarien Lina Ydrefelt reflekterade kring detta i Kristianstadsbladet för en knapp månad sedan. Hon knyter även ofta an till de här frågorna i sin blogg, senast i förrgår. Det gäller att kunna värdera information på ett kritiskt sätt och vara medveten om de sociala spelreglerna på nätet. Detta är avgörande delar av den digitala kompetensen, det vill säga de kunskaper, färdigheter och attityder som blir allt viktigare för att hantera dagens verklighet.

Det duger alltså inte att skolan spärrar sociala tjänster och annat innehåll som upplevs som besvärligt och leder till oönskat nätbeteende när verkligheten förändras. Skolledning och lärare måste hänga med i utvecklingen, så att undervisningen blir relevant och i takt med tiden – både när det gäller form och innehåll.

teachtoday.png

Idag startade Europeiska skoldatanätet, i samarbete med ett antal stora IT- och telekomföretag, tjänsten TeachToday som på ett tydligt sätt visar hur viktiga problemställningar kring elevernas IT-användning kan behandlas i undervisningen. Det handlar till exempel om informationssökning och källkritik, mobbing och värnandet om personlig säkerhet och integritet. Tjänsten är tillgänglig på sju EU-språk, däribland engelska. Förhoppningsvis kommer materialet att komma till god användning i skolan, även i Sverige.

Om inte vuxenvärlden tar sitt ansvar, tvingas eleverna hantera problemen på egen hand. Och det är väl inte meningen?