Informationskompetens och livslångt lärande

Lennart Axelsson leder det femåriga utvecklingsprojektet Ung Kommunikation på Växjö universitet, vars övergripande syfte är att föra in kunskaper kring digitala ungdomskulturer och digital kompetens på lärarutbildningen. Den här veckan har han skrivit två intressanta inlägg på projektets blogg, som båda pekar på ett avgörande hinder för att det här ska bli möjligt: bristande intresse, såväl bland lärarutbildare som bland lärarstuderande.

Det första inlägget tar avstamp i en föreläsning om källkritik och informationskompetens som projektet nyligen anordnade. AnnBritt Enochsson, som för knappt ett år sedan gav ut boken Internetsökningens didaktik, kom till Växjö för att tala om sin forskning och sina praktiska erfarenheter. Men endast ett fåtal lärarutbildare fanns på plats – och ingen av de blivande lärarna hade kommit dit. Lennart frågar sig vad detta egentligen beror på. Det finns ju gott om exempel på att eleverna behöver utveckla sin informationskompetens för att kunna hantera det eviga informationsbruset på ett tillfredställande sätt. Men det kräver ju i sin tur att lärarna har de kunskaper och färdigheter i informationssökning och informationsvärdering som är nödvändiga. Och det finns inga övertygande bevis på att huvuddelen av dem verkligen har det.

Ung Kommunikation

I det andra inlägget lyfter han fram en aktuell och mycket läsvärd artikelserie i tre delar på Göteborgs-Postens kultursidor, där journalisterna Eva-Lotta Hultén och Ingrid P Bosseldal resonerar kring kunskapssyn och pedagogiska vägval i den svenska skolan.

Den första artikeln bär rubriken Kampen om kunskapen, och kontrasterar en processbaserad och konstruktivistisk kunskapssyn med den mer oreflekterade synen på kunskap och lärande som är förhärskande i traditionell pedagogik.

I den andra artikeln, Eleverna ska lockas att vilja, kretsar tankarna kring vad undervisningen i skolan egentligen är till för. Är den enbart rent instrumentell, syftande till att alla elever ska klara godkänt, eller är uppdraget vidare och viktigare än så?

Den tredje och sista artikeln, Livsviktigt att ha lust att lära nytt, lyfter fram förmågor och attityder som sannolikt blir allt viktigare för att klara sig i samhället. Det handlar om social kompetens, samarbetsförmåga, förmågan att ta egna initiativ och, inte minst, förmågan att ständigt kunna lära om och lära nytt. Både samhället och vetenskaperna befinner sig i snabb förändring, och det är långt ifrån säkert att dagens sanningar och förgivettaganden anses giltiga imorgon.

Lennart Axelsson understryker att debatten kring skola, lärande och kunskap borde fokusera den här typen av frågor och problemställningar på ett tydligare sätt än vad som sker idag. Annars blir det svårt att skapa en skola som sätter kunskap i centrum. Man måste veta vart man är på väg för att kunna komma dit.


Kommentarer (2)

 1. Dan Åkerlund,

  Hej!

  Självklart håller jag med. Vi arbetar även med detta På Karlstads universitet både inom lärarutbildningen (allmänna utbildningsområdet) och med fortbildningskurser och lärarlyftskurser (start aug 2008). Läs även min artikel i Svenskläraren som handlar om det här: http://www.svensklararforeningen.se/mag/svensklararforeningen.se/dircode/docs/13_article_3291.pdf

  Nu gäller det bara att vi får in det här tänket bland de som styr över läroplaner och över lärarutbildningen.
  /dan

  Svara
 2. Stefan Pålsson,

  Det låter intressant – och är kanske något som det är värt att skriva några rader om här på bloggen?

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *