iCue: interaktiva lärresurser kring nyhetsmaterial

För några dagar sedan startade amerikanska NBC News iCue, en kollaborativ lärplattform som riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt. Syftet med satsningen är skapa digitala lärresurser med utgångspunkt i nyhetssändningarna, och att ge ungdomarna chansen att arbeta vidare med materialet tillsammans med andra. Det handlar om att kunna sortera och organisera materialet efter sina behov och att kunna diskutera och reflektera kring innehållet. Förutom nyhetsinslag och transkriptioner finns det interaktiva spel och stora mängder material ur NBCs arkiv.

NBC gör en storsatsning på flera miljoner dollar och har en stab med 60 anställda som arbetar med innehållet på iCue. Just nu lyfter man fram ett tema kring det amerikanska presidentvalet, med material som är tänkt att göra det enklare att förstå valkampen och att se den i ett större historiskt sammanhang.

icue.jpg

iCue är en bokstavsförkortning som ska utläsas ”Immerse, Connect, Understand, and Excel”. NBC vill visa att man kan ta fram lärresurser som fungerar bättre än läroböckerna, som är mer i takt med tiden och som knyter an till många ungdomars vardag utanför skolan. De allra flesta ägnar stora delar av sin fritid åt att kommunicera med vänner och likasinnade över Nätet, och ofta handlar det om ett informellt och intressebaserat gemensamt lärande. Man lär sig av varandra, resonerar och delar med sig av kunskaper, tolkningar och insikter.

Den här satsningen sker i samarbete med forskningsprojektet Education Arcade vid MIT, där man tittar närmare på hur datorspel och olika typer av media kan användas för att utveckla och förbättra skolans undervisning. Education Arcade leds av Eric Klopfer, som även är ansvarig för lärarutbildningen på MIT.

Forskarna kommer att följa ungdomarnas användning av iCue för att lära sig mer om hur interaktiva medier och samarbete kan utveckla och förändra lärandet. De intresserar sig bland annat för hur och varför iCue används och hur ungdomarna interagerar med hjälp av de forum och verktyg som finns tillgängliga på iCue.

Flera namnkunniga forskare är rådgivare till iCue, bland andra datorspelforskaren James Paul Gee och medieforskaren Henry Jenkins.