Hitta lärresurser med Spindeln!

Spindeln är en ny specialiserad söktjänst för lärare och elever som underlättar tillgången till webbaserat material för skolarbetet. Den har utvecklats av Institutionen för interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet, tillsammans med Myndigheten för skolutveckling, och är ett resultat av forskningen kring digitala lärresurser och den semantiska webben som man bedriver tillsammans med kolleger på KTH.

Tanken är att skapa en lättanvänd ingång till texter, bilder och videoinslag som kan fungera väl i undervisningen, men ofta är svårt att hitta i en vanlig sökmotor. En avgörande del av arbetet handlar om att knyta kontakter med myndigheter, organisationer och andra som skapar användbar information av hög kvalitet, och att göra den metadatamärkning som krävs för att materialet ska bli enkelt att hitta för användarna.

EU hör till de områden som ofta ställer till med problem för lärare och elever när de söker efter användbart material. Det finns en stor mängd aktörer och innehållet är både komplext och föränderligt. Men kunskaper om EU borde vara en viktig del av undervisningen i samhällskunskap, eftersom vårt medlemskap i unionen har en stor betydelse för hur samhället ser hur och hur det kan komma att förändras. Detta gäller inte minst på gymnasiet, såväl på de teoretiska som på de yrkesförberedande programmen.

Från och med 1 juli får kunskaperna om EU en mer framträdande roll i kursplaner och betygskriterier, så det gäller att lärarna verkligen kan utveckla sin undervisning kring de frågor och problemställningar som är aktuella. Därför är det förstås av stor betydelse att ha tillgång till intresseväckande resurser som både kan underlätta lärarens arbete och bidra till en bättre förståelse hos eleverna.

– Utvecklarna i Umeå har bland annat fått igång samarbete med Europeiska Kommissionen i Sverige, Europaparlamentet i Sverige och Riksdagens EU-Upplysning, säger Angela Andersson, projektledare för arbetet med skolans internationalisering på Myndigheten för skolutveckling. Nästa år är det val till Europaparlamentet och Sverige kommer även att vara EUs ordförandeland. Det kommer naturligtvis att innebära ett ökat fokus i skolan på unionen och vad den egentligen innebär för oss.

Utbildningsradion (UR) har på senare år satsat mycket på att utveckla sin webb och att göra den till ett viktigt nav för skolans undervisning inom alla ämnen. Här finns förstås en stor mängd material som kan komma till nytta i undervisningen om EU – och mer är på gång. Nu görs det hela enklare att hitta med hjälp av Spindeln.

– Spindeln har samlat in ett femtiotal videoklipp som belyser olika aspekter av EU, säger Ulrika Kjellberg på UR. Klippen är av olika längd, allt ifrån trettio sekunder till några minuter, och tar upp bakgrunden till unionen, resonerar kring varför euron kom till, och så vidare. Klippen har kompletterats med en lärarhandledning av Frank Hjortberg, som har goda kunskaper inom det här området. Vi hoppas förstås att lärarna ska tänka till kring sin undervisning och börja undervisa på nya sätt med hjälp av vårt material.

Prova Spindeln och upptäck de nya möjligheterna!