Datorspel och fysiska aktiviteter kan höra ihop!

Man hör ofta att barn och ungdomar borde vara ute och röra på sig istället för att sitta inne och spela datorspel. Men det gäller att inte glömma att båda aktiviteterna faktiskt är nyttiga och har ett värde för den personliga utvecklingen. Datorspelen tränar bland annat den spatiala förmågan och konsten att samarbeta och lösa problem, medan de fysiska aktiviteterna tränar motoriken och är viktiga för kroppen och det fysiska välbefinnandet. Detta poängterades nyligen av Elza Dunkels när hon diskuterade barns lekar och aktiviteter med Kerstin Andersson från Friluftsfrämjandet i morgonsoffan hos TV4.

Dessutom bör man förstås komma ihåg att det ena inte behöver utesluta det andra. Danska dagstidningen Sjællandske nämner idag projektet Det virtuelle landskab som drivs av Konsortiet for Fremtidens Idræts- og Legelandskaber och Gerlev Idrætshøjskole. Det hela går ut på att skapa en utvecklingsplattform som inspirerar till lek och rörelse ute i naturen, vilket bland annat innebär att man tar fram mobila datorspel som spelas ute i naturen. Spelen kombinerar lek och rörelse med praktisk problemlösning och tillämpning av teoretiska kunskaper och kan därför komma till god användning i skolans undervisning.

Efter sommaren kommer konsortiet att erbjuda kurser för lärare, fritidspedagoger och de som arbetar inom skolhälsovården, så att de lär sig att dra nytta av teknikutvecklingen i sitt arbete.

mobilspel.jpg

Det pågår även satsningar i Sverige, bland annat inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojektet Ung Kommunikation. Tillsammans med forskningscentret CeLeKT och Mapping Växjö, som är ett samarbete mellan Nätverket SIP och två lokala orienteringsklubbar, utvecklar man mobila lärmiljöer i form av datorspel. Syftet är att öka barns och ungdomars intresse för fysiska aktiviteter samtidigt som de lär sig att utföra beräkningar, att läsa kartan och att samarbeta med varandra. Datorspelet Skattjakt är ett bra exempel!

Efter sommaren kommer jag att återkomma med en artikel som tar upp en del om vad som är på gång inom det här intressanta området. Tips välkomnas!


Kommentarer (1)

  1. joakim vollert,

    Trevlig blogg titta gärna in på min om du vill dela åsikter om web2.0 och skola och marknadsföring

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *