IT, rörelse och lärande

I mitten av juni pekade jag på två projekt som visar att datorspel, lärande och fysisk aktivitet kan hänga ihop. Och det pågår bland annat flera intressanta projekt i Danmark som understryker detta!

Vidensbrønden (Kunskapsbrunnen) är en forsknings- och utvecklingssatsning som drivs av ISIS Katrinebjerg i Århus, ett regionalt kompetenscenter inom IT-området, vars syfte är att testa teoretiska insikter i praktiken och att försöka ta fram produkter och lösningar som kan fungera kommersiellt. Satsningen ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet kring interaktiva rum, där man försöker skapa olika slags interaktiva miljöer som kan fungera  hemma, i skolan, på muséer och så vidare. I det här fallet rör det sig om ett tolv kvadratmeter stort interaktivt golv där eleverna rör sig mellan rutorna för att lösa gåtor och problem.

Vidensbrønden testas sedan något år tillbaka på Møllevangskolen i Århus, och det finns en kort film online, med engelsk berättarröst, som berättar hur man går tillväga.

kunskapsbrunnen.jpg

Folkeskolen.dk skrev om Vidensbrønden i förra veckan och lyfter bland annat fram anknytningen till Howard Gardner och hans teori kring olika intelligenser och lärstilar, där den kroppsligt-kinestetiska är en. Det kroppsliga minnet kan alltså spela en viktig roll i lärande och detta kan och bör man förstås dra nytta av i undervisningen.  Det interaktiva golvet kan till exempel användas i språkundervisningen, och eleverna deltar också i arbetet med att skapa spel för olika ämnen.

Gitte Molbæk, IT-pedagog på Møllevangskolen, berättar i artikeln att Vidensbrønden har visat sig vara ett bra sätt att förnya undervisningen med hjälp av IT, och att de traditionella lärar- och elevrollerna överskrids. Lärare och elever lär av varandra och man arbetar projektinriktat på ett sätt som innebär att eleverna själva bestämmer hur arbetet ska läggas upp och genomföras. Det viktiga är att de kan leverera ett färdigt resultat vid den tidpunkt som man kommit överens om.

playalive.jpg

I fredags skrev Århus Stiftstidende om ett annat spännande sätt att kombinera IT, rörelse och lärande som pågår i bostadsområdet Kridthøjparken i Århus.  Här handlar det om interaktiva, ”intelligenta” klättringsstativ där barnen kan skapa egna spel och lekar. Klättringsstativet, som bär namnet Spider, kommer från företaget PlayAlive i jylländska Vejle, och gör det möjligt för barnen att träna fantasin och tillsammans skapa kreativa lekar samtidigt som man rör sig och tränar kroppen.

Barnens användning av Spider följs av forskare vid Syddansk Universitet i Odense, närmare bestämt vid Institut for Idræt og Biomekanik, där man ständigt arbetar med att hitta nya, kreativa sätt att förbättra människors hälsa och fysiska välbefinnande. Inte minst handlar det om att försöka hitta sätt som motiverar och väcker intresse, något som ibland visar sig särskilt svårt när det gäller barn och ungdomar.

Kanske kan det vara en bra idé att idrottslärare börjar samarbeta med lärare inom andra ämnen för att finna fram till nya vägar att öka intresset för såväl ämnesundervisningen som för fysisk träning?