Framgång med IT och lärande kräver satsningar på kreativitet och självständigt tänkande

För två år sedan drog Singapore igång en omfattande satsning på att anpassa och förbereda landet och invånarna på de utmaningar och möjligheter som globaliseringen och digitaliseringen av ekonomi och samhällsliv innebär. Den här satsningen kallas Intelligent Nation 2015 (IN2015), och det uttalade målet är att bli bäst i världen när det gäller att dra nytta av IT för att utveckla ekonomi och samhälle. I det här avseendet spelar förstås utbildning och lärande en avgörande roll.

Singapore har satsat på att få in IT i undervisningen sedan 1997 – och det handlar både om infrastruktur, kompetensutveckling av lärarna och nya pedagogiska arbetssätt. Man är väl medvetna om att det inte handlar om att digitalisera den traditionella förmedlingsbaserade undervisningen. Istället gäller det att hitta nya vägar för att hjälpa de studerande att utveckla de kompetenser som de behöver när de lämnar skolan och går ut i arbetslivet.

in2015.jpg

Landets elever har länge legat i topp i de internationella kunskapstesterna, men  detta är inte längre tillräckligt. Digital kompetens, kreativitet, självständigt tänkande och eget skapande,  samarbetsförmåga och livslångt lärande är några exempel på vad som kommer att krävas i morgondagens samhälle.

Under de elva år som har gått sedan Singapores regering började utveckla och förändra skolan, har man skapat en stabil grund att bygga vidare på. Den grundläggande infrastrukturen är på plats och lärarna börjar bli vana vid att använda IT i undervisningen.

De senaste åren har många skolor börjat arbeta med undersökande arbetssätt och problembaserat lärande. Datorspel, virtuella miljöer och web 2.o har också blivit allt vanligare i undervisningen och många lärare arbetar med att skapa digitala lärresurser. Regeringen har också tagit inititaiv till ett nationell ramverk som gör det möjligt för alla skolor att dela med sig av sina lärresurser, och att dra nytta av det material som skapats på andra håll. Satsningen kallas iSHARE, Inter-cluster Sharing of Resources.

Nästa år är det dags för den tredje fasen i satsningen, Masterplan 3, som varar fram till 2015. Nu handlar det om att finslipa undervisningsmetoderna och att  se till att alla elever blir mer självständiga och får en undervisning som är skräddarsydd till deras förmågor och lärstilar. Samtidigt är det viktigt att eleverna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom olika ämnen, och att de lär sig att lära överallt, även utanför klassrummet och efter skolans slut.

Det informella, mobila och flexibla lärandet spelar en avgörande roll för att utveckla de kunskaper och förmågor som blir allt viktigare.

ictlt.jpg

I tisdags och onsdags arrangerades International Conference on Teaching and Learning with Technology i Singapore, ett samarbete mellan landets utbildningsdepartement och ISTE, International Society for Technology in Education. I samband med konferensen höll Singapores utbildningsminister, Ng Eng Hen, ett öppningsanförande där han gav en  övergripande presentation av satsningarna på IT och lärande fram till idag, och en beskrivning av hur man tänker arbeta under de kommande sex åren. Den som vill veta mer om detta, rekommenderas att läsa anförandet!

Ett viktigt tema på konferensen var behovet av nytänkande och en förändring av den rådande utbildningskulturen inom skolans värld. Den pågående digitaliseringen av samhället och den allt större betydelsen som sociala medier får, innebär att utbildning och lärande är på väg att demokratiseras – åtminstone utanför skolan. Därför är det viktigt att skolan tar till sig de nya arbetsformerna från webben och lär sig att dra nytta av detta.

Frågan är inte längre OM skolan måste förändras, utan snarare HUR detta måste ske för att den ska kunna behålla sin roll i samhället och för att den ska kunna utveckla elevernas kunskaper och förmågor i rätt riktning. Och detta är ju något som Singapore är på god väg att ta tag i.

Den brittiske författaren Ken Robinson, bland annat känd för sin bok Out of Our Minds: Learning to be Creative, var en av huvudtalarna på konferensen. Han menar att skolan, som vi är vana vid den, tar död på kreativiteten. Den fostrar oss till att bli lydiga arbetare istället för kreativa tänkare.

För två år sedan höll Ken Robinson ett knappt tjugo minuter långt föredrag om detta på den amerikanska konferensen TED. Numera finns det fritt tillgängligt på webben – och är väl värt att se och fundera över!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *