Klara direktiv för Teknikdelegationen

Teknikdelegationen är en ny satsning från regeringen som ska föreslå åtgärder för att öka ungdomars intresse för högre utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT. Arbetet kommer att ledas av Leif Johansson, VD och koncernchef för Volvo. Övriga ledamöter kommer att tillsättas under hösten och resultatet ska redovisas senast 30 april 2010.

Bakgrunden till detta är att det även under de kommande decennierna kommer att krävas god tillgång till kreativa, idérika och välutbildade personer inom de här områdena för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin globala konkurrenskraft.  Därför är det avgörande att hitta strategier som både kan förbättra skolans undervisning och öka elevernas intresse och nyfikenhet. Dessutom är det av stor betydelse att fler flickor blir intresserade, eftersom könsfördelningen fortfarande är väldigt skev.

pollen.jpg

I direktiven för Teknikdelegationen nämns bland annat EU-satsningen Pollen – Seed Cities for Science, där Stockholm deltar. Syftet med den här satsningen är att förändra undervisningen för yngre elever i riktning mot ett problembaserat och undersökande arbetssätt, vilket både kräver kompetensutveckling av lärarna och utveckling av nya lärresurser. Man pekar också på nederländska Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk), ett samarbete mellan skolan och näringslivet som går ut på att göra undervisningen på grundskolan mer samtida och verklighetsinriktad.

Samtidigt är det förstås nödvändigt att arbeta med ungdomars uppfattning av hur det är att arbeta inom tekniska och naturvetenskapliga yrken. I det här sammanhanget nämns den framgångsrika danska satsningen  Go-ing.dk, som en utmärkt förebild.

 

mckinsey.jpg

En förbättring av lärarutbildningen lyfts fram som en nödvändig åtgärd. Det handlar inte minst om att ge större plats för IT i undervisningen och att se till att de blivande lärarna verkligen kan dra nytta av teknikens möjligheter. Och det är förstås också viktigt att redan yrkesverksamma kan få den kompetensutveckling som krävs.

I direktiven hänvisas till McKinseys rapport från september förra året: How the world’s best-performing school systems come out on top. Här är det tre faktorer som framstår som avgörande. Det handlar om att intressera rätt personer för läraryrket, att utveckla dem till goda pedagoger och att se till att alla barn kan få den undervisning som de behöver.


Kommentarer (1)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *