Spelutveckling och öppen källkod på sommarläger

I månadsskiftet juli-augusti var det för fjärde året i rad dags för Game Development Camp i danska Aalborg. Sommarlägret, som vänder sig till spelintresserade gymnasieungdomar i de nordiska länderna,  anordnas gemensamt av Ungdommens Naturvidenskabelige Forening och Aalborg universitet med hjälp av en rad sponsorer. Arrangemanget vänder sig till alla som är intresserade av datorspel, oavsett kunskapsnivå, och man kan antingen inrikta sig på de tekniska delarna eller på grafik och design.

I år var det ett femtiotal ungdomar som samlades på Aalborg universitet, och under en vecka arbetade tillsammans för att träna projektledning, samarbete och idéutveckling i konkreta spelutvecklingsprojekt. Redan första dagen delades ungdomarna in i smågrupper där de tillsammans utformade och förverkligade sina egna spelprojekt. Under hela processen hade de tillgång till kunniga handledare som hjälpte dem att ta tag i problem och frågeställningar efterhand som de dök upp. Det anordnades också föreläsningar och andra gemensamma arrangemang, där folk från datorspelbranschen berättade om sitt arbete och om sina erfarenheter.

Sociala medier och kollaborativt lärande spelade en avgörande roll under sommarlägret. Varje grupp hade en egen blogg där man berättade om och beskrev sitt arbete för omvärlden. Det fanns också en intern wiki där man dokumenterade sitt arbete för varandra.

Syftet med projektet är att möjliggöra ett slags situerat lärande, det vill säga att låta intresserade ungdomar arbeta med spelutveckling under ganska realistiska förhållanden. De får på så vis en bättre förståelse av hur arbetet fungerar och vilka kompetenser som krävs. Samtidigt kan de ta reda på vilka utbildningar som kan passa och de kan knyta kontakter som de senare kan ha god nytta av.

Vid sidan av de mer konkreta övningarna ägnades en del tid åt föreläsningar och presentationer som rör datorspelbranschen i allmänhet och villkoren för spelutveckling i synnerhet. Bland annat diskuterades värdet av fri programutveckling och öppen källkod, och därefter bestämde deltagarna att källkoden till alla spel som utvecklades under veckan skulle släppas med Creative Commons-licenser. Detta innebär att alla som vill kan fortsätta att utveckla och förändra spelen – under förutsättning att de förblir öppna, så att andra kan arbeta vidare med dem.

Samtliga sju datorspel som producerades under veckan finns fritt tillgängliga på nätet – liksom källkoden och all grafik.

Tanken med Game Development Camp är inte att presentera ett färdigspikat schema som ska följas till punkt och pricka. Istället handlar det om att sätta ramarna, bestämma vilka teman man ska arbeta med och att skapa en någorlunda fast teoretisk och praktisk grund att stå på. Därefter ska ungdomarna tillsammans, efter eget huvud, med gemensamma ansträngningar och den handledning som krävs, själva skapa det spelkoncept som de har kommit överens om.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *