IT, lärande, samhällsutvecklingen och ungas villkor

I dagens Computer Sweden finns ett debattinlägg av Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot för Moderaterna och medlem i Ungas villkor, en av de utvecklingsgrupper som partiet har dragit igång för att diskutera morgondagens utmaningar. Här argumenterar hon för att IT-användningen måste bli en del av vardagen i skolan och att barn och ungdomar måste lära sig hantera risker och möjligheter på Internet.

Det handlar både om att eleverna ska kunna utveckla de kompetenser som samhällsutvecklingen kräver och att deras trygghet och säkerhet ska värnas. Om Sverige även i fortsättningen ska vara en ledande IT- och Internetnation, är det nödvändigt att skolan blir betydligt mer digital än idag.

I sitt resonemang knyter hon an till IVA och deras projekt Internetframsyn, som både identifierar centrala framtidsfrågor och kommer med förslag på hur de ska lösas för att Sverige ska kunna behålla sin ledande position.  Ett av de förslag som IVA resonerar kring i sin syntesrapport, är att införa ett nytt ämne på schemat, datorslöjd, som både ska rymma teoretiska, praktiska och etiska kunskaper och färdigheter som rör datorer och IT. Dessutom betonar man att IT-användningen måste komma till nytta i alla ämnen.

Kanske krävs det egentligen mer genomgripande förändringar? I onsdags visade jag flera aktuella exempel på att samhällsutvecklingen kräver nya kompetenser, och att den ökade IT-användningen i skolan börjar leda till att undervisning och lärande förändras i grunden. Detta hävdas allt oftare från en rad olika håll runt om i världen.

Den amerikanske kulturantropologen Michael Wesch pekar på att vi är på väg in i ett nytt samhälle, som bland annat präglas av de sociala mediernas framväxt. Därför blir allmänbildning och digital kommunikationsförmåga allt viktigare, liksom källkritik och förmågan att bedöma och analysera information.

Kort sagt handlar det om att utveckla den digitala kompetens som är nödvändig för att kunna hantera det brussamhälle som vi är på god väg in i. Detta ställer förstås helt andra krav på skolan, lärarna och eleverna, vilket även understryks i Singapores framtidsstrategi IN 2015. Men då gäller det att fundera på vad som krävs för att förändra skolan med hjälp av IT.

Det är intressant att IT och lärande börjar komma på den svenska debattordningen och det ska bli spännande att följa hur regeringen, partierna och andra viktiga aktörer kommer att resonera och agera framöver!


Kommentarer (1)

  1. Alexander Jaworowski,

    Det var ett tag sedan Stefan uppmärksammade Michael Wesch, men det kan fortfarande vara intressant för er att ta del av hans tankar. Kanske finner ni konkreta exempel av begrepp som digital kompetens, media literacy, etc… Hur kommer arbetsmetoder att påverkas? Hur kommer lärarrollen att påverkas? Han visar exempel från sin egen undervisning – http://www.youtube.com/watch?v=J4yApagnr0s

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *