Pojkar, flickor och IT i skolan

OECD:s Centre for Educational Research and Innovation (CERI) driver sedan ett och ett halvt år tillbaka projektet New Millennium Learners. Här tittar man närmare på hur dagens barn och ungdomar på olika sätt formas av den digitala mediemiljö som de växer upp i och vad detta innebär för deras lärande.

En del av det här arbetet består i att CERI arrangerar expertmöten i olika delar av världen för att diskutera viktiga sakfrågor och teman. Det kan till exempel handla om datorspel och lärande eller hur IT-användningen kan påverka studieresultatet.

För tre månader sedan hölls ett expertmöte i Oslo, där man diskuterade skillnaderna mellan pojkars och flickors IT-användning – och betydelsen av att skolan tar med detta i beräkningen när undervisningen utformas. I förra veckan gav ITU vid Oslo universitet ut en liten fyrsidig skrift som presenterar kärnresonemangen och innehåller en lista med referenser för den som vill fördjupa sig i ämnet – Gutter, jenter og IKT i skolen.

 fv13.jpg

Huvudpoängen är att pojkar och flickor i regel använder IT på olika sätt och har olika attityder och förhållningssätt till tekniken och dess möjligheter. Detta leder förstås också till att de båda könen i stor utsträckning utvecklar olika perspektiv och olika kompetenser.

Forskningen visar att lärare har en nyckelroll för att alla elever ska utveckla den digitala kompetens som är nödvändig för att kunna hantera den snabba IT-utvecklingen. Istället för att se pojkarnas IT-användning som norm och försöka anpassa flickorna efter den, är slutsatsen att undervisningen borde ta vara på skillnaderna. Dessutom kan pojkar och flickor ha nytta av att förstå varandras perspektiv – och de kan ju också lära av varandra,

Väl värt att läsa och begrunda!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *