Datorspel kan öka samhällsengagemanget

Pew Internet & American Life Project är en intressant satsning som visar hur utvecklingen och spridningen av Internet förändrar samhället och vardagslivet. Under de senaste åtta åren har man publicerat en stor mängd rapporter som belyser olika aspekter av tillvaron. En hel del av detta är förstås högst relevant för alla som intresserar sig för undervisning och lärande.

I förrgår kom en rapport som fäster blicken på hur datorspel kan påverka ungdomars intresse för samhällsliv och politik: Teens, Video Games and Civics. Den som vill fördjupa sig mer i detta rekommenderas att även läsa The Civic Potential of Video Games, som presenterades av Civic Engagement Research Group vid Mills College för drygt en vecka sedan.

Ett viktigt (och något överraskande) konstaterande i rapporten från PEW Internet & American life Project är att samtliga tillfrågade mellan 12 och 17 år spelar datorspel regelbundet. Man slår också fast att datorspelandet i hög grad är en social aktivitet. Många av dagens populära spel är ju nätbaserade och går ut på att spelarna ska samarbeta och agera tillsammans för att lösa de uppgifter som de ställs inför. Men det är också vanligt att ungdomar sitter flera vid samma skärm och spelar tillsammans.

tvgc.jpg

Rena underhållningsspel som Guitar Hero och Halo 3 är förstås bland de mest populära, men många spelar även spel som kretsar kring viktiga samhällsfrågor. Drygt hälften av ungdomarna spelar spel som innebär att de tänker och reflekterar kring etiska och moraliska problemställningar, och nästan lika många spelar spel som går ut på att styra en grupp, en stad eller ett land. Hit hör spel som Civilization, Food Force och Darfur is dying.

Det visar sig att de ungdomar som spelar mer samhällsorienterade spel även engagerar sig i den här typen av frågor utanför spelens värld. En hel del arbetar aktivt med politik eller samhällsfrågor och flertalet följer med i nyhetflödet och i samhällsdebatten.

En annan intressant uppgift i rapporten är att ungefär en tredjedel av ungdomarna någon gång spelat datorspel i skolan. Och i dagens Christian Science Monitor pekar man på att datorspel blir allt vanligare i de amerikanska skolorna. Många lärare (och elever) börjar upptäcka att upplevelsebaserat lärande i virtuella miljöer är ett bra sätt att träna problemlösning, reflektion och samarbete. Väl värt att fundera över!