Edutopia öppnar videoarkivet

Edutopia är en mycket innehållsrik multimedial webbplats som produceras av George Lucas Educational Foundation. Genom att använda föreläsningar, intervjuer med forskare och konkreta exempel ur vardagen, visar man hur undervisning och lärande kan utvecklas och förändras med teknikens hjälp. Dessutom blir det tydligt att skolan måste förändras för att kunna fylla sin funktion i dagens och morgondagens samhälle. Både globaliseringen och digitaliseringen ställer helt andra krav på kunskaper än vad som var fallet tidigare, samtidigt som det ju också blir möjligt att arbeta på nya sätt.

Bland annat har man ett stort filmarkiv, som hittills endast varit tillgängligt online eller på DVD. Nu gör man en stor del av material tillgängligt för nedladdning och samtidigt blir det möjligt att bädda in filmer direkt på en webbsida. Allt som går att laddas ner finns på Edutopias egen ”kanal” på  iTunes U, den utbildninginriktade delen av iTunes. Här är filmarkivet indelat i sex lättöverskådliga kategorier, bland annat integration av IT i undervisningen, lärares kompetensutveckling samt projektbaserat lärande.

Jag passar på att tipsa om (och bädda in) en ny intervju med James Paul Gee, välkänd amerikansk forskare som bland annat intresserar sig för datorspel och lärande. I intervjun lyfter han fram hur datorspel hjälper oss att lösa problem tillsammans och att tillämpa kunskaper och färdigheter i verkligheten. Gee pekar även på den viktiga roll som läraren kan spela i det här sammanhanget – och behovet av att uppgradera läraryrket. Väl värd att se och begrunda!