Lärarnätverket Passion Pedagogik

I måndags var det premiär för Lärarnätverket Passion Pedagogik, en mötesplats för debatt, kunskapdelning och samverkan för alla som är intresserade av utbildning och lärande.

Huvudman är Fryshuset i Stockholm, med stöd av lärarfacken, LO, Svenskt Näringsliv, Stockholms stad, Stockholms universitet och flera andra aktörer. Fryshuset driver bland annat en gymnasieskola inriktad på problembaserat, självständigt lärande, och både formellt och informellt lärande är viktiga delar av deras verksamhet.

Målet med Lärarnätverket Passion Pedagogik är att skapa möjligheter för lärarna att ta del av aktuell forskning, tillämpa den i vardagen, knyta kontakter, samarbeta och att delta i den allt viktigare debatten kring skolans utveckling och framtid.

Webbplatsen fungerar som navet för verksamheten, men man kommer också att arrangera nätverksträffar fyra gånger om året. Här ska medlemmarna kunna träffas för att lyssna på intressanta föreläsare, delta i workshops och utbyta erfarenheter. Inledningsvis ligger fokus på Stockholm, men efterhand ska verksamheten spridas och ta fart över hela landet.

 

passionpedagogik1.jpg

Samhällsutvecklingen är på god väg att ändra förutsättningarna för skolans verksamhet, så därför är det förstås viktigt att lärare på allvar börjar diskutera elevernas behov, hur undervisningen måste förändras och på vilka sätt den nya tekniken kan och bör integreras i den dagliga verksamheten. Men för att detta verkligen ska fungera, är det nödvändigt att de kan utnyttja de nya möjligheterna på ett sätt som förbättrar lärandet och hjälper eleverna att utveckla de kunskaper och färdigheter som de behöver.

Stig-Roland Rask berättade igår, i ett inlägg på sin blogg Unga nätkulturer, om den webbenkät kring IT och lärande som KK-stiftelsen genomförde på Skolforum tidigare i veckan. Åttiosju procent av dem som besvarade enkäten tror att ungas IT-vanor och nätkulturer kommer att påverka skolan på ett genomgripande sätt. Olyckligt nog anser de flesta lärare att de har bristande kunskaper om dessa företeelser. Två tredjedelar säger att de inte har fått någon som helst fortbildning kring hur ungdomar använder nätet och de sociala medierna.

Klyftan verkar avgrundsdjup och något måste göras!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *