Skottland satsar på informationskompetens

Scottish Information Literacy Project är en satsning som pågår vid Glasgow Caledonian University sedan 2004. Ursprungligen riktade man in sig på gymnasiet och de högre utbildningarna, men numera handlar det även om grundskolan och det livslånga lärandet.

Christine Crawford och John Irving leder projektet.

silp.jpg

Målet med projektet är helt enkelt att invånarna ska kunna hantera dagens komplexa och alltmer digitala medieverklighet. Informationskompetens är en viktig del av den allmänna medborgarkompetensen och får absolut inte glömmas bort.  Därför gör man inom projektet allt vad man kan för att nå ut bland befolkningen och för att öka medvetenheten kring detta.

I synnerhet gäller det förstås att få in dessa kunskaper och färdigheter i skolan och resten av utbildningssystemet. Bland arbetar man med att ta fram ett ramverk för Skottland som både klargör vilka kunskaper och färdigheter som krävs och visar hur undervisningen kan se ut.

I början av september drog man igång en blogg för projektet. De första två månaderna har det inte hänt särskilt mycket, men nu börjar inläggen komma i en strid ström!

Bloggen kan nog bli en bra utgångspunkt för att hålla sig uppdaterad kring vad som är på gång i Skottland. Och det kan säkert fungera som en inspirationskälla för oss här i Sverige. Behoven och problemställningarna är förstås ungefär desamma.

De båda projektledarna höll för ett par veckor sedan en presentation som ger en god bild av projektet, hur man arbetar och hur långt man har kommit.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *