Ungdomar lever och lär på nätet

Digital Youth Project har drivits gemensamt av Berkeleyuniversitet, Monterey Institute for Technology and Education och University of Southern California under de senaste tre åren, och är den hittills mest omfattande amerikanska studien av hur ungdomar använder digitala medier. Projektet har finansierats av MacArthur Foundation, som sedan två år tillbaka även driver ett femårigt forskningsprogram kring digitala medier och lärande.

I onsdags kom en summering av projektet: Living and Learning with New Media. Det rör sig om ett whitepaper på trettio sidor som beskriver hur teknik- och medieutvecklingen formar barns och ungas dagliga liv. Totalt handlar det om drygt femtusen timmars studier av åttahundra barn och ungdomar  och 28 forskare har engagerats i det omfattande arbetet. En bok om projektet är på gång på MIT Press.

Man konstaterar, i likhet med de båda svenska rapporter som jag nämnde häromveckan, att ungdomars medieverklighet i hög grad flyter samman med det vanliga livet – men detta behöver naturligtvis inte vara negativt. De nya sociala medierna innebär att det på helt andra sätt än tidigare går att knyta kontakter och att umgås virtuellt med likasinnade i andra städer och i andra länder. Och det uppstår helt nya möjligheter att fördjupa sig i sina intresseområden, att utveckla sitt informella lärande och att fördjupa sin förståelse av hur teknikutveckling och digitalisering förändrar allt fler aspekter av samhället och tillvaron.

Ungdomarna utforskar i regel de digitala världarna på egen hand, tillsammans med sina jämnåriga.  Digital Youth Project konstaterar dock att vuxna förstås både kan och bör spela spela en viktig roll, både som förebilder för den personliga utvecklingen och ett slags informella handledare som vägleder lärandet inom olika intresseområden. Och detta måste skolan ta till sig!

Mizuko (Mimi) Ito, som var en av dem som ledde projektet, ger en kort sammanfattning av forskningsresultatet:

Uppdatering: Om du vill ha en fylligare beskrivning av Digital Youth Project, rekommenderas ett besök på medieforskaren Henry Jenkins läsvärda blogg! Han har samtalat med fem ledande forskare i projektet och publicerat resultatet i två delar – här finns del ett och där finns del två.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *