Saxos Rejse – webbaserat spel om medeltidshistoria och källkritik

Idag är det premiär för Saxos Rejse, ett kostnadsfritt webbaserat datorspel som tagits fram för Historiens Hus i danska Ringsted. Idén till spelet kommer från Randi Hærup Poser och Julie Siv Jacobsen, som tidigare studerat kommunikation vid Roskilde Universitet. De skapade ett rollspel kring dansk medeltidshistoria som en del i sitt examensarbete och ville överföra det till den digitala verkligheten. Historiens Hus nappade på idén och fick förra året ett miljonbidrag från Kulturministeriet via UNI-C som gjorde det hela möjligt.

Handlingen i spelet utspelar sig 1180, när Valdemar den store var kung över det vidsträcka danska riket. Han vann tronen i mitten av 1100-talet, efter en hård kamp med sina två bröder Svend och Knud, och nu var han kung sedan 27 år tillbaka. Valdemar var dock tvungen att erkänna den tyskromerske kejsaren Fredrik Barbarossa som länsherre, men ville bryta sig loss ur det beroendet.  Hans barndomsvän, biskop Absalon, grundaren av Köpenhamn, vill nu skriva historien om hur Valdemar kom till makten och vad detta har betytt för landets utveckling.

Syftet är att visa omvärlden att Danmark förtjänar att vara ett självständigt land, utan band till det tyskromerska riket. Därför söker han efter en krönikör som är duktig på latin och kan skriva en övertygande och läsvärd berättelse som tilltalar kungen.

saxos_rejse.jpg

Saxos Rejse vänder sig till elever i år fyra, fem och sex, och syftet är att barnen ska lära sig att tänka källkritiskt och förstå att historieskrivning är subjektiv och beroende av sitt sammanhang. Eleverna spelar rollen som Saxo, en ung skribent som har fått i uppdrag av Absalon att beskriva Danmarks utveckling under de senaste tre decennierna.

Inom ramen för spelet reser han runt om i landet och besöker olika platser för att skaffa information kring viktiga händelser som format hur landet ser ut. Men han märker snart att det är svårt att ge en objektiv bild av vad som hände; biskopen ställer vissa krav på innehållet som han inte kan undvika…

Tanken är att alltså att eleverna ska lära känna 1100-talets danska historia genom ett upplevelsebaserat och undersökande lärande i form av ett spel som går ut på att lösa tolv olika konkreta uppgifter. Samtidigt ska de diskutera och reflektera kring de villkor som styr historieskrivningen, behovet av att vara källkritisk, hur information kan tolkas, och så vidare.

Spelet har testats av elever som tillhör målgruppen, och idag är det alltså skarpt läge. Saxos Rejse låter onekligen som en spännande lärresurs – vi får återkomma till hur spelet fungerar i praktiken!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *