Lärare måste kunna möta ständig förändring

Vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt är att betrakta som nödvändiga för att lärare ska kunna hantera de krav som samhällsutvecklingen ställer idag? Detta är en grundläggande problemställning för alla som diskuterar skolans och lärarnas identitet, roll och funktion i vårt globala och digitala samhälle.

Göran Brante, lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad, belyser den på ett intressant sätt i sin avhandling Lärare av idag: om konstitutioneringen av identitet och roll, som han disputerar på nästa fredag.

Läraryrket är utan tvekan ett av de allra viktigaste i dagens samhälle. Det handlar ju om att utveckla barns och ungdomars tänkande och lärande och att ge dem den grund som de behöver för att kunna leva och verka som självständiga medborgare i dagens och morgondagens samhälle. Detta innebär samtidigt att läraryrket blir alltmer komplext och ställer allt högre krav på kunskaper och färdigheter inom en rad olika områden.

Inte minst gäller det att förstå hur den allt snabbare IT-utvecklingen förändrar samhället i grunden och att det uppstår helt nya förutsättningar för utbildning, undervisning och lärande.

De förändringar som pågår kring digitalisering, sociala medier och ett samhälle och kulturliv som blir alltmer interaktivt innebär spännande och besvärliga utmaningar för oss alla som lever och verkar i samhället. Men det uppstår samtidigt mängder av nya spännande möjligheter att lära och undervisa – och det gäller att lärare förstår vad som händer och kan dra nytta av de nya möjligheterna.

Göran Brante visar i sin avhandling att lärarens traditionella roll och identitet som kunskapsförmedlare inte längre är tillräckligt. Dagens barn och ungdomar är uppväxta i och formade av det digitala samhällets framväxt, och läraren måste helt enkelt kunna möta dem på deras villkor.

Det handlar om att kunna hantera de allt snabbare förändringarna och att kunna hjälpa och vägleda eleverna i det globala brussamhälle som är på god väg att växa fram.

Detta är förstås ingen enkel uppgift. Men den är nödvändig.


Kommentarer (1)

 1. Michael Högberg,

  Hej.
  Instämmer i att ”Läraryrket är utan tvekan ett av de allra viktigaste i dagens samhälle.”, något som från politikerhåll också frekvent påpekas.
  Skrev själv nyss om Skolinspektionens undersökning samt om vinsten med god prevention på: http://blogg.hogberg.org/

  /M. 🙂

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *