Norges satsning på digital kompetens har inte nått ända fram

I fredags presenterade Abelia, en organisation för företag inom kunskaps- och teknikbranscherna i Norge, sin utvärdering av Kunnskapsdepartementets program för digital kompetens 2004-2008.  Det övergripande målet för den här satsningen är att IT ska integreras i undervisningen på alla nivåer, från grundskolan till högskolan och yrkesutbildningen, så att alla medborgare blir förberedda på det digitaliserade samhällets krav. Utvärderingen, som genomförts för Abelia av Rambøll Management, visar tydligt att det återstår en hel del arbete innan målen kan uppnås.

Programmet innehåller satsningar inom fyra områden: infrastruktur, kompetensutveckling av lärare, digitala lärresurser samt läroplaner och arbetsformer. I utvärderingen tittar Rambøll Management närmare på hur pass väl målen för de olika områden har uppfyllts under de fem åren.

Man konstaterar att det i princip har gått som planerat när det gäller infrastruktur, men inom de övriga områdena har det inte skett några genomgripande förändringar.

En fungerande infrastruktur och en god tillgång till datorer på skolorna är en nödvändig förutsättning, men Abelia påpekar att det naturligtvis inte är tillräckligt. Först och främst krävs det mer kunskap kring hur IT ska användas i undervisningen för att elevernas lärande verkligen ska kunna förbättras. Detta kräver i sin tur att både lärarutbildningen och satsningarna på kompetensutveckling fäster blicken på hur den digitala verkligheten ser ut och fungerar. Annars kommer det inte att ske några verkliga förändringar. Dessutom menar man att det behövs nytänkande och hållbara affärsmodeller för att utvecklingen av digitala lärresurser ska kunna sätta fart på allvar.

Rambøll Management säger i sin rapport att det inte finns någon fastlagd plan för hur arbetet kring digital kompetens ska fortsätta under kommande åren. Men för ett par veckor sedan meddelade den norska regeringen att man under nästa år kommer att lägga fram en proposition om hur utbildningssystemet ska förändras för att möta framtidens behov. Det är nog inte omöjligt att fortsättningen på dagens program kommer att ske inom ramen för den här satsningen.

Kanske kommer man då också att föreslå förändringar av lärarutbildningen? För två månader sedan presenterade ITU rapporten Digital kompetanse i norsk lærerutdanning, som undersöker hur undervisningen kring IT och lärande och digital kompetens egentligen ser ut på de olika lärarutbildningarna.

Slutsatsen var att betoningen fortfarande ligger på ren verktygskompetens, det vill säga hur datorer och program ska användas. Författarna menar att lärarutbildningarna istället borde lägga vikten vid hur IT kan utnyttjas för att utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Men detta kräver både strukturella och mentala förändringar, såväl på universitet och högskolor som ute i skolvärlden.

Abelia lyfter också fram en aktuell rapport från forskningsinstitutet Fafo och konsultföretaget Econ Pöyry: Bare bok gjør ingen klok. Även här argumenteras det för att fler datorer och internetanslutningar inte räcker. De pedagogiska ramarna måste ges nya former för att utveckling och förändring av undervisning och lärande ska bli möjlig.

Allra sist nämner Abelia ett aktuellt arbetsdokument kring digital kompetens från Europeiska kommissionen: The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all – A report on progress. Även här understryks behovet av strukturella och mentala förändringar – samt nödvändigheten av att knyta samman formellt och informellt lärande.

I grund och botten pekar de här rapporterna på behovet av att de sociala och kulturella mönster som styr hur beslutsfattare, skolledare, lärarutbildare och lärare tänker och agerar förändras – men sådana förändringar tar alltid betydligt längre tid än vad man tror.


Kommentarer (5)

 1. Torger Åge Sinnes,

  Som nyutdannet lærer i det Norske skoleverket, må jeg si at jeg er overrasket over at noen kan påstå at infrastrukturen er tilstrekkelig og at det er nok datamaskiner i skolen.

  Jeg er kontaktlærer for en gruppe på 26 elever. Disse har 2 timer ”dataundervisning” i uken. Resten av tiden er de bærbare datamaskinene okkupert av andre grupper og trinn.

  I de to timene i dag, kom kanskje halvparten av elevene seg på nett. Resten av maskinene ble jeg sittende og feilsøke på siden de enten ikke fikk logget på i det hele tatt, eller fikk feilmeldinger angående det trådløse nettverket da de hadde kommet inn.

  Jeg har godt over gjennomsnittelig av det en kan kalle datainteresse, og andre lærere ville gitt opp og drevet ”standard” undervisning etter den første maskinen. Men jeg SKAL ha elevene mine på nett. Jeg har brukt timesvis på å opprette Gmail-kontoer til dem, og vi bruker dem daglig i undervisningen.

  Det som for meg er problemet er en byråkratisk og sneversynt kommuneadministrasjon som tenker sikkerhet fremfor læring. Det er viktigere for dem å unngå at noen ”ødelegger” en maskin med f.eks. å forandre skrivebordsbakgrunnen enn det er at elevene skal ha gode verktøy å jobbe på.

  Som lærer i den norske skolen føler jeg meg:
  a) Undervurdert av politikere som mener jeg ikke har nok kompetanse.
  b) Undervurdert av IT-sjefer i kommunen som ikke tør å gi meg åpne forhold å jobbe i.

  En slik arbeidssituasjon bidrar IKKE til å øke min lyst for å drive opplæring. Jeg får derimot mest lyst til å finne meg en annen jobb…og det etter bare ett semester i arbeid som lærer!

  Svara
 2. Stig Hasselgård,

  Kan hålla med dig Torgeir om att det är viktigt med hur själva infrastrukturen är viktigt. Men den är inte allt. Jag ser det så: Första utmaning: få fram en infrastruktur som håller. Andra utmaning: börja att använda verktyget (IT) i undervisningen, inte bara till kontorsarbete som jag tror många lärare gör.
  Att ha tillgång till många datorer, leder inte automatisk till att man använder verktyget i undervisningen. Jag tycker rapporten från Norge visar tydligt detta.

  Svara
 3. Arbete med digital kompetens tar tid « Webbpedagogik,

  […] by webbpedagogik in Digital kompetens. trackback På omvärldsbloggen skriver Stefan Pålsson om utvärderingen av Norges satsning på digital kompetens. Det ger en förståelse för hur lång tid det kommer att ta innan den digitala verkligheten frå […]

  Svara
 4. Lena Carlsson,

  Jag håller verkligen med om att lärarutbildningarna ”…borde lägga vikten vid hur IT kan utnyttjas för att utveckla undervisningen och förbättra lärandet.”!
  När jag handleder lärarkandidater och jag frågar dem om vilken utbildning de får om hur de kan använda datorn i undervisningen, så svarar de alltid att de inte har fått någon undervisning om det. I bästa fall har någon visat dem hur de gör en bildpresentation. Men aldrig att de fått lära sig hur de kan ha nytta av datorn i undervisningssituationen. Skandal!

  Svara
 5. Tor Ahlbäck,

  För att vi ska nå dithän måste det till tydligare uppdrag inom lärarutbildningen – vad skall studenten lära sig på universitetet/högskolan och vad skall hon/han lära sig under den verksamhetsförlagda utbildningen.

  Det händer fortfarande att när jag som lärarutbildare vid universitet träffar utmärkta lärare som handleder lärarstudenter frågar varför lärarstudenterna inte får lära sig ”tavelteknik”. De reformer av lärarutbildningen som har skett under 80-, 90- och 2000-talet är tyvärr obekant för många verksamma lärare. Jag är tveksam till den kurs i ”tekniska läromedel” som jag själv gick i min lärarutbildning i mitten av 80-talet var så lyckat. Jag hade jättekul och lärde mig bl.a. göra fyrfärgstryck med spritstenciler. När jag kom ut som lärare så fanns inte några spritstenciler kvar. Risken är att undervisningen på universitet och högskolor snabbt skulle bli inaktuell. Utmaningen är hur lärarutbildningen kan bli en helhet där universitetsförlagd och skolförlagd utbildning bildar en helhet för lärarstudenten. Man kan fråga på samma sätt om det inte är under den verksamhetsförlagda utbildningen lärarstudenten ska tillägna sig förmågan att använda digitala verktyg i undervisningen?

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *