Tankesmedja kring kunskapssyn och kompetenskrav i morgondagens samhälle

Tankesmedjor med en konkret inriktning på viktiga frågor och problemställningar kan vara ett fruktbart sätt att skapa förutsättningar för regional skolutveckling. För tre år sedan drog Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad, Lärarutbildningen på Malmö högskola samt ett antal kommuner i Skåne därför igång en gemensam satsning på detta: Tankesmedjan.

Utgångspunkten är att en grupp lärare, skolledare och forskare från regionen under en längre sammanhängande period ska vända, vrida och resonera kring de utmaningar och möjligheter som ryms inom ett bestämt område. Syftet är inte primärt att komma fram till några konkreta svar eller direkta förslag till lösningar. Man vill istället ge möjlighet till analyser och en fördjupad diskussion som kan vara till nytta i  arbetet med skolans utveckling i regionen.

tankesmedjan.jpgÄn så länge har man hunnit genomföra tre tankesmedjor. Den första behandlade individuella utbildningsplaner, bedömning och betygsättning i grundskolan och på gymnasiet. I den andra tittade man närmare på relationerna mellan hälsa och lärande.

I den tredje tankesmedjan, som nyligen avslutade sitt arbete, har diskussionerna kretsat kring kunskapssyn och kompetenskrav i morgondagens samhälle. Arbetet tog sin början för två år sedan och i fredags presenterades den slutliga rapporten.

Europaparlamentets och Europeiska rådets åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande utgör själva grunden för resonemangen kring de krav som samhällsutvecklingen ställer på skolan, och förutsättningarna för att utbildningen ska kunna motsvara dessa.

I rapporten diskuteras bland annat hur synen på kunskap kan komma att utvecklas och förändras, vad som krävs för att dagens elever ska kunna hantera framtidens utmaningar, populärkulturens och mediautvecklingens konsekvenser, entreprenörskapets betydelse, skolans roll som institution och mötesplats samt hur framtidens lärande kan organiseras och bedrivas.

I september förra året arrangerades ett slutseminarium där innehållet strukturerades efter de tio kapitel som ryms i rapporten. De olika presentationerna varar mellan fem och tjugo minuter, och ger en kort och koncis beskrivning av de tankar, möjligheter och problem som man vill uppmärksamma.

Samtliga presentationer kan ses som strömmande video på webben – och är både en lämplig introduktion till rapporten och en bra utgångspunkt för fortsatta funderingar och diskussioner kring framtidens undervisning och lärande.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *