Dela det du har, använd det du får!

För bara någon vecka sedan startade Ingunn Kjøl Wiig, norsklärare på Sandvika videregående skole, ett socialt nätverk för alla i Norge som är intresserade av  IT och lärande, den sociala webbens möjligheter, digitala lärresurser och digital kompetens: D&B 09 – Del det du har, bruk det du får.

I skrivande stund finns det 181 medlemmar, och det handlar både om lärare, skolledare, myndighetspersoner och departementsanställda.

 

Det hela tog sin början på Kongsbergkonferansen,  där Ingunn Kjøl Wiig höll en presentation om nyttan av att använda sociala medier som bloggar och wikier i undervisningen. Här lyfte hon fram möjligheterna för eleverna att utveckla sitt lärande på ett effektivt och roligt sätt, som dessutom ligger väl i takt med den mediautveckling som pågår i samhället.

Sociala medier kan naturligtvis även komma till nytta för lärare och göra det enklare att utveckla undervisningen i nya riktningar. Hon pekade därför på hur Ning, en lättanvänd gratistjänst på nätet, kan användas till detta. Alla som är intresserade bjöds in till det nystartade nätverket, som för övrigt har lånat sin underrubrik från Kongsbergkonferansen.

Användningen har alltså snabbt tagit fart och det har bildats undergrupper som bland annat rör undervisningen i olika ämnen, podcasting, Second Life och NDLA – en förkortning av Nasjonal digital læringsarena,  en landsomfattande satsning på öppna digitala lärresurser som drivs av fylkeskommunerna. Tanken är alltså att alla ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att skapa en kraftfull plattform för ett informellt och gemensamt lärande. Samtidigt skapas förstås en gyllene möjlighet att få ordentlig fart på den pedagogiska utvecklingen!

Finns det någon svensk motsvarighet?


Kommentarer (2)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *