Integration av IT i undervisningen förbättrar elevernas resultat

Igår var det för sjätte gången dags för State Educational Technology Directors Association (SETDA) att publicera sin årliga nationella redovisning av utvecklingen inom programmet Enhancing Education Through Technology: Focus on Technology Integration in America’s Schools.

Programmet är en del av den federala satsningen No Child Left Behind, som drog igång 2001. Syftet är att IT ska integreras i undervisningen som ett stöd för elevernas lärande, i enlighet med vad den empiriska forskningen kan påvisa. Det innebär bland annat att undervisningens form och innehåll ska utvecklas och förändras, och att lärarna ska få den fortbildning som krävs för att det hela ska fungera så bra som möjligt.

setda09Rapporten beskriver fem trender som man tror kommer att spela en stor roll för de kommande årens utveckling av det amerikanska skolväsendet:

1. Den pedagogiska IT-användningen ökar i de amerikanska K12-skolorna, det vill säga både på grundskolan och gymnasiet, och detta har en klart positiv effekt på elevernas lärande och prestationer. Man konstaterar också att den gynnsamma utvecklingen är särskilt tydlig i skolor i socialt utsatta områden. Här har det pedagogiska nytänkandet och teknikanvändningen ökat med 31 procent samtidigt som det har skett en tydlig förbättring av elevernas prestationer i läsning och matematik. När det gäller läsning har elevernas prestationer ökat med mellan 17 och 33 procent, och i matematik presterar de mellan 18 och 36 procent bättre.

2. Allt fler delstater erbjuder ”virtuella skolor”, det vill säga möjligheter för eleverna i de olika skolorna att läsa kurser och följa undervisningsförlopp online. Eleverna är alltså inte beroende av det kursutbud som finns lokalt, utan får en större valfrihet. Detta är både bra för de elever som behöver särskilt stöd och de som vill ha större utmaningar.

3. Satsningarna på fortbildning är en grundsten i programmet och nu börjar detta få genomslag ute på skolorna.  Allt fler lärare får möjlighet att genomgå fortbildningsinsatser som ger de kunskaper och insikter som krävs för att teknikanvändningen ska kunna integreras i deras undervisning på ett naturligt sätt. De börjar arbeta på nya sätt och undervisningen kan ta nya vägar.

4. Allt fler delstater kräver att de skolor som får stöd ska delta i forskningsprojekt och utvärderingar som genomförs av delstatens skolmyndighet. På så sätt blir det enklare att garantera att arbetet genomförs på samma sätt och enligt vedertagna metoder och principer.

5. Elevernas praktiska IT-kompetens blir allt bättre för varje år. Här handlar det både om att använda datorn på ett effektivt sätt och att kunna hantera informationsöverflödet på nätet.

SETDAs rapport pekar alltså i samma riktning som årets upplaga av Technology Counts, presenterad av Education Week för ungefär en vecka sedan, sammanfattat i rubriken ”Breaking away from tradition”. Forskningsprojektet Virtual School Clearinghouse, som finansieras av AT&T Foundation och University of Florida, kan också visa att nya undervisningssätt och en kreativ användning av undervisningsmöjligheterna på nätet förbättrar elevernas kunskaper och lärande.

De amerikanska skolorna börjar så smått lämna den traditionella undervisningen bakom sig för att istället anpassa verksamheten till samhällets och arbetsmarknadens krav – och till teknikutvecklingens spännande möjligheter.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *