Nacka satsar på framtiden

Konferensen Framtidens lärande är nu igång och kan följas i realtid på Twitter med hashtaggen #diuframlar.

framtidens_larande

Agneta Jörbeck, skolchef i Nacka, var en av förmiddagens talare. Hon gav en kort och levande presentation av hur kommunen satsat målmedvetet, med små steg, på IT i undervisningen sedan 1997. Man har gått försiktigt framåt, sett vad som fungerat och arbetat vidare i de riktningarna. Nu börjar satsningarna bära frukt!

– Idag är jag nog mest nöjd med att vi redan i slutet av 90-talet satsade på bärbara datorer åt alla lärare, säger Agneta Jörbeck. Det blev väsentligt dyrare än stationära datorer, men ledde å andra sidan till att lärarna verkligen kom igång med sin IT-användning i skolan. De kunde ju sitta hemma, när de fick en stund över, och lugn och ro bekanta sig med den nya digitala verklighet som växte fram.

Agneta Jörbeck adderar att hon nog är allra mest nöjd med alla e-utvecklare i Nacka, som ju spelar en konkret roll för den fortsatta utvecklingen. Kommunen har satsat systematiskt på kompetensutveckling och lärarna arbetar tillsammans i nätverk. Kommunen har också en gemensam portal för alla skolor, där både elever, lärare och föräldrar kan hitta det som de behöver.

–  Det är avgörande att lärare och elever kan mötas i klassrummet på tidens villkor, säger Agneta Jörbeck. Precis som tidigare är det viktigt att fostra eleverna så att de säkerställer den demokratiska utvecklingen. I det avseendet spelar förstås både lärare och elever en viktig roll, genom att dela med sig av och reflektera kring erfarenheter från sina respektive livsvärldar.

agnetajStora IT-satsningar kostar förstås pengar, Agneta Jörbeck ifrågasätter om vi verkligen har råd att låta bli att satsa. I dagens samhälle är IT lika viktiga i skolan som lärarna – det gäller helt enkelt att prioritera så att pengarna räcker till det som är avgörande för verksamheten.

Genom att använda IT på ett strategiskt genomtänkt sätt blir arbetssätten mer effektiva, samtidigt som det blir möjligt att utveckla mer individualiserade arbetssätt. Det betalar sig i längden!

Men hur vet vi egentligen att IT påverkar kunskapsutvecklingen positivt? Går det att konstatera att resultat och måluppfyllelse förbättras med tekniken hjälp?

– Vi har numera vårt IT-index som mäter lärarnas och elevernas IT-utveckling, säger Agneta Jörbeck. Detta kan vi sedan jämföra med vad elever och föräldrar tycker, vad lärarna anser om saken samt vad prov och betyg visar. Och vi kan tydligt se att betyg och kunskaper växer i takt med att IT-användningen tar fart och utvecklas.

En annan fråga är om de traditionella proven verkligen mäter de kunskaper som är viktiga i det samhälle som växer fram. Därför försöker man i Nacka hitta nya vägar för detta.

– Inom fem år räknar jag med att alla elever i alla kommunens skolor har varsin dator, säger Agneta Jörbeck. Men det är upp till varje rektor att själva bestämma takten. De får inga extra pengar, utan måste utgå från sin befintliga budget.

Just nu skriver Agneta Jörbeck på en bok som sammanfattar erfarenheterna från det senaste decenniets satsningar. En viktig lärdom är att ensam inte är stark. Det gäller att hitta vägarna tillsammans – och att bygga en organisation som ger lärarna det stöd som de behöver.


Kommentarer (1)

 1. Maria Norberg,

  Min skola Fisksätraskolan blev en ENISskola år 2004 men hette då ISN och jag var med på en ASEF-konferens i Grekland år 2006. Tack vare min medverkan i konferensen har jag kvar kontakten med lärare i Asien, nämligen Helen i Filippinerna. Tyvärr blev det inga projekt på ISN inom AEC, men ännu vet vi inte hur framtiden blir för Fisksätraskolan och blivande projekt inom klassrumsnätverket.
  Annars tror jag på vårnya Skolportal med användbara IT-verktyg för oss lärare inom kommunen.
  Dessutom kommer vår nya KanalN att kunna ge språkstöd eller inspiration om hur man kan jobba språkutvecklande till personalen inom alla skolformer (både kommunala och friskolor) inom kommunen.
  Jag håller med min skolchef Agneta Jörbeck, framtiden ligger i hur vi använder IT i vår undervisning för att alla elever ska få tillgång till vårt svenska demokratiska samhälle!

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *