Danmark satsar miljarder på IT i skolan

Tidigare under året har jag vid ett par tillfällen bloggat om forsknings- och utvecklingssatsningar i Danmark som rör digitala lärresurser och integration av IT i undervisningen.

I februari skrev jag om den rapport om användningen av digitala lärresurser i folkeskolen och gymnasiet som tagits fram av forskningskonsortiet DREAM tillsammans med det nationella forskningscentret Læremiddel.dk. Där konstaterades att utvecklingen fortfarande går ganska trögt, trots omfattande pedagogiska IT-satsningar sedan mitten av 90-talet. Framför allt pekade man på att det krävs en högre IT-mognad och bättre kunskaper hos lärarna för att förändringarna ska kunna ta fart.

Som ett resultat av den här undersökningen har de båda organisationerna startat varsitt forskningsprojekt som under de närmaste åren ska ta fram underlag för satsningar som stimulerar utvecklingen av nytänkande IT-baserade lärandeformer i det danska skolsystemet.

Tre månader senare skrev jag om de tre initiativ Undervisningsministeriet presenterade som en uppvärmning inför höstens insatser. Det handlade om kompetensutvecklingsinitiativ för lärarna, tjänster för läxhjälp på nätet och en förbättring av EMU – Danmarks undervisningsplatform, som bland annat rymmer lärresurssamlingen Materialeplatformen.

Nu när det nya läsåret har börjat, gäller nya kursmål i ämnesundervisningen i folkeskolen, det som på danska kallas Fælles Mål. Här står det också vilka digitala kunskaper och förmågor som eleverna förväntas utveckla inom de olika ämnena, från år ett till och med år tio. För att detta verkligen ska fungera, är det viktigt att tänka igenom vilka stödåtgärder som kan vara lämpliga.

För en vecka sedan meddelade Undervisningsministeriet att kommunerna under nästa år ska dela på fyra miljarder som satsas på att förnya folkeskolen. Det kan till exempel handla om renoveringar av undervisningslokaler, men den ansvarige ministern Bertel Haarder betonade att han gärna ser att IT-satsningar prioriteras. Här handlar det främst om hårdvara, allt ifrån datorer till smartboards och digitala kameror. Departementet har även tagit fram en broschyr som är tänkt att ge inspiration och idéer kring hur man kan gå tillväga för att skapa nya förutsättningar för undervisningen.

Satsningar är också på gång för gymnasiet och här kommer pengarna från regeringens globaliseringssatsning, som syftar till att stärka landets innovationskraft och därmed även dess konkurrensförmåga. Det är ännu inte klart hur stora belopp det rör sig om, men Undervisningsdepartementet planerar bland annat att digitalisera all administration för att frigöra resurser till pedagogiska IT-satsningar.

Danmarks Evalueringsinstitut presenterade häromveckan sin rapport It i skolen – erfaringer og perspektiver, där man särskilt pekade på att en genomtänkt organisation för tekniskt stöd och support är en nödvändig förutsättning för att lärarna ska kunna integrera IT i sin vardag och i sin undervisning. Men det räcker inte med att tekniken fungerar, utan varje skola bör också utse någon eller några som ansvarar för den pedagogiska IT-användningen och hjälper sina kolleger att komma igång.

Den stora satsning på IT i folkeskolen som inleddes för sex år sedan avslutades officiellt 18 augusti i samband med en konferens som sammanfattade slutsatser och resultat. Nu är utmaningen att se till IT-användningen i skolorna kommer igång på allvar, så att alla elever kan få en undervisning som är anpassad till tidens krav. Precis som norska ITU Monitor konstaterade förra veckan, är det inte alldeles enkelt. Men man ser både problemen och möjligheterna och det blir intressant att se vad som kommer att göras rent konkret för att hantera dem.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *