Hur kan morgondagens skola se ut?

Igår lanserades Per Johanssons och Simon Winters skrift Digitalis filosofi vid ett seminarium på Sergel Plaza i Stockholm. De båda författarna har sedan december 2003 den gemensamma bloggen Infontology, där de beskriver och analyserar hur vår tillvaro i samhället påverkas och förändras av den snabba digitala teknik- och kulturutvecklingen.

digitalis_filosofiSkriften ges ut av .SE:s förlag, som drivs av Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Den är resultatet av ett projekt som finansierats inom ramen för Internetfonden. Seminariet modererades av Erik Starck, som bland annat medverkar i bloggen Skiften – om morgondagens debatt kring samhälle och människa.

Digitalis filosofi handlar om de nya möjligheter som uppstår för människan inom livets alla områden i ett globalt samhälle där den digitala hanteringen av information och kunskap spelar en alltmer framträdande roll. Syftet är att väcka tankar och idéer samt att ge uppslag till diskussioner runt aktuella frågor och problemställningar som rör samhällsutvecklingens konsekvenser.

Genom att fundera och resonera kring konkreta exempel ur verkligheten blir det enklare för oss att bli varse vad som händer, att uppfatta mönster och sammanhang och att börja förstå vart samhället och tillvaron är på väg.

På seminariet behandlades flera exempel ur skriften, och mot slutet fäste man blicken på skolan och hur dess roll och funktion kan komma att förändras av de pågående förändringsprocesserna i samhället.

Simon Winter konstaterade att det inte är särskilt meningsfullt att diskutera om IT ska användas i undervisningen. Tekniken är redan här och den genomsyrar allt fler aspekter av arbetsliv och vardag. Därför måste vi istället lära oss att dra nytta av de möjligheter som IT kan innebära i skolan. Det gäller att börja använda bland annat sociala medier, simulationer och augmented reality i ämnesundervisningen, och att ta reda på vad som krävs för att skapa vägar för djupare kunskaper och en förbättrad förståelse.

Han påpekade också att vi bör sluta undra över vad som bör göras för att få den traditionella modellen av skolan att fungera. Istället måste vi fråga oss hur morgondagens skola kan se ut och börja diskutera vad som bör göras för att förändringarna ska vara till nytta för alla.

Per Johansson menade att den nya digitaliserade värld som växer fram måste vara en central del av undervisningen i samhällskunskap. Vi kan inte längre klamra oss fast vid gamla modeller av hur verkligheten är beskaffad, hur mellanmänskliga relationer och relationer mellan människa och teknik ser ut – eller hur vi utvecklar kunskap och förståelse.

Undervisningens innehåll och form måste helt enkelt uppdateras i alla ämnen. Men det kräver förstås att diskussionerna kring detta skjuter fart, att så många som möjligt deltar i samtalen och att perspektiven öppnas.

Båda underströk den avgörande roll som läraren spelar i elevernas kunskapsutveckling. De poängterade också att yrkesrollen framför allt måste vara inriktad på detta. Annars blir det svårt för alla elever att utveckla det kunskapsdjup och den förståelse som blir nödvändig för att leva ett gott liv i ett alltmer komplext och avancerat samhälle.

Per Johanssons och Simon Winters slutsats är att skolan, i den form vi känner den idag, på sikt inte kommer att överleva de strukturförändringar som vårt samhälle just nu genomgår. Men vad som kommer istället är inte något som är givet på förhand. Det är vi själva, som medborgare i samhället, som i slutändan kan avgöra hur morgondagens skola ser ut.


Kommentarer (4)

 1. Stefan Pålsson,

  Tackar, tackar! 🙂

  Svara
 2. Karin,

  Förvisso är det en detalj i sammanhanget, men är det inte dags att läs- och skrivundervisningen börjar dra nytta av dagens teknik istället för att hålla fast vid papper och penna? Om eleverna istället lärde sig skriva på datorn med hjälp av touchmetoden, skulle mycket vara vunnet. Det blir enklare att skriva, lättare att rätta fel och barn- och ungdomar lär sig redan från början ett ergonomiskt riktigt arbetssätt.

  Svara
 3. Cecilia Manfredsson,

  Svar till Karins inlägg om att skriva för hand. I min lärarlyftskurs ”Digital text i undervisning, lärande och kommunikation” på IT-universitet i Göteborg läser vi just nu om detta och enligt Arne Tragerton och forskning som gjorts på ”Creative Writing on Computers:
  6- to 10-Year-Olds Writing to Read” visar det sig också att elevernas texter har en bättre kvalitet utan om de börjar att skriva på datorn först och väntar med handskriften så lärde de sig läsa snabbare och utvecklade texterna.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *