USA utvecklar nationell IT-plan

Amerikanska utbildningsdepartementet har nyligen satt igång med att skapa en vision och att utveckla en konkret plan för hur IT kan användas för att förnya och förändra utbildning och undervisning. Det handlar med andra ord om en ny version av National Educational Technology Plan. Förra versionen kom för fem år sedan och nu är det dags att öppna för nya tankar och perspektiv!

Arbetet är inriktat på fyra nyckelområden:

1. Lärande. Alla amerikaner, även nyanlända invandrare och personer med funktionshinder, ska ha snabb och enkel tillgång till digitala lärresurser av hög kvalitet som gör det möjligt för dem att lära och utvecklas genom livets alla skeden.

2. Bedömning. Det gäller att utveckla system, tjänster och metoder som både mäter viktiga kunskaper och färdigheter och visar vilken undervisning och vilket stöd som krävs för att prestationerna ska kunna förbättras.

3. Undervisning. Teknikutvecklingen skapar ständigt nya möjligheter att undervisa och det är viktigt att utforska hur IT och pedagogik kan förenas på bästa sätt.

4. Produktivitet.  Ineffektiva lösningar och arbetssätt måste ersättas av mer rationella och effektiva IT-baserade alternativ för att undvika slöseri med offentliga medel.

National Educational Technology Plan

Departementet har tillsatt en arbetsgrupp som består av lärare, skolledare, forskare och beslutsfattare, och här finns en rad kända namn. Från forskarvärlden deltar bland andra John Seely Brown, Chris Dede och Roy Pea.

Tanken är att försöka samla in så många erfarenheter och idéer som möjligt, och därför är man angelägna om att få  konkreta exempel och förslag inom de fyra nyckelområdena. I slutet av juni, när ISTE arrangerade sin årliga konferens NECC, gavs deltagarna på ISTE Leadership Symposium tillfälle att dela med sig av sina insikter. Nu är det dags för den intresserade allmänheten att rekommendera läsvärda texter, spännande teknik och intressanta exempel som arbetsgruppen kan fördjupa sig i.

I början av nästa år kommer utbildningsdepartementet att presentera en preliminär version av planen för synpunkter och diskussion. Det ska bli intressant att se vad den innehåller!