Cambridge Primary Review – en vetenskaplig grund för skolreformer

För en vecka sedan var det dags för det brittiska forskningsprojektet The Cambridge Preliminary Review att lägga fram sin slutrapport efter tre års arbete. Robin Alexander och hans kollegor på Faculty of Education vid Cambridge University har utfört arbetet och deras uppgift har varit minst sagt ambitiös: ställa en diagnos på dagsläget och lägga en vetenskaplig grund för diskussioner och reformer som rör  utvecklingen av undervisningen i primary school.

Förra gången det gjordes en lika omfattande kartläggning var 1967, då  rapporten Children and their Primary Schools, även kallad Plowden Report, presenterades. Med andra ord var det hög tid att verkligen ta reda på hur läget är idag och att börja fundera på vad som krävs för att anpassa utbildning och lärande efter dagens möjligheter och utmaningar.

primaryreviewUnder resans gång har forskarna gått igenom material från mer än fyratusen in- och utländska källor och de har även genomfört hundratals intervjuer och ett stort antal undersökningar. Innan slutrapporten har de hunnit publicera 31 delrapporter inom olika områden.

Forskarna har bland annat tittat närmare på hur undervisningen bedrivs och hur lärprocesser och lärmiljöer ser ut och fungerar. De har också analyserat skolsystemets mål och värden samt undervisningens struktur och innehåll mot en internationell bakgrund.

Forskningsläget kring barns utveckling och lärande har gåtts igenom, barn har själva fått berätta om sin tillvaro i och utanför skolan och man har resonerat kring hur styrdokumenten bör förändras och hur lärarutbildningen och läraryrket bör se ut för att fungera så bra som möjligt efter dagens förutsättningar.

Slutsatsen är, i all korthet, att det brittiska utbildningsystemet trots allt fungerar ganska bra, men att det krävs uppdateringar inom allt ifrån synen på barn och barndom, hur undervisningen går till i praktiken, hur skolledningen bedrivs och vad lärarutbildningen innehåller och syftar till.

Forskarna pekar också på behovet av att förnya synen på hur skoldagen ska organiseras och att skapa förutsättningar för skolan att ständigt kunna förnyas och möta samhällsutvecklingens krav. En annan viktig ståndpunkt är att diskussioner och reformer ska bygga på evidensbaserad forskning istället för åsikter, synpunkter och allmänna föreställningar.

Slutrapporten fick ett ljumt mottagande av både den brittiska regeringen och av de konservativa, men det vore ändå rätt märkligt om denna ordentliga genomgång och analys inte skulle få några som helst konsekvenser.

Samtliga delrapporter finns fritt tillgängliga, men slutrapporten existerar enbart i tryckt form och har getts ut av ett kommersiellt förlag. Forskarna har även sammanställt en 42 sidor lång sammanfattning av forskningsprojektet som ger en övergripande och hanterlig presentation av resonemang och slutsatser.