NIKT vill förverkliga de digitala möjligheterna

Förra året belönades Njurunda/Bredsands skolområden i Sundsvall med Skolforums skolutvecklingspris för  sin satsning NIKT – Naturligt användande av IKT. På årets Skolforum höll Helena Westin, IT-ansvarig skolledare, och Heléne Oskarsson, IT-pedagog, en presentation som kort beskrev bakgrunden, syftet med arbetet, hur man går tillväga och gav en glimt av framtiden.

– Det hela satte igång för sex år sedan, när Barn- och utbildningsnämnden ville revidera kommunens IT-strategi, berättar Helena Westin. Jag upptäckte snabbt att det pedagogiska perspektivet hade en undanskymd plats och fick stöd för att ändra på detta. Samhället förändras snabbare än någonsin på grund av  IT-utvecklingen. Därför är det förstås av stor betydelse att alla elever i skolan verkligen får möjlighet att utveckla de kompetenser som de behöver.

NIKT är både ett handlingsprogram, en tipsbank, en inspirationskälla och ett förhållningssätt till lärande. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärarna på kommunens skolor att utveckla och förändra sin undervisning genom att dra nytta av teknikens möjligheter.

Eleverna måste lära sig att hantera dagens enorma inormationsflöde på ett kreativt sätt, både som producenter och som konsumenter. Det är också nödvändigt att de lär sig att samarbeta och att dra nytta av varandras kunskaper och perspektiv. Men detta kräver förstås att lärarna har de kunskaper och färdigheter som behövs.

NIKT

– Våren 2004 arrangerade vi en mässa kring IT och lärande och det blev startskottet för vårt arbete med att kompetensutveckla och ge stöd åt lärarna, konstaterar Heléne Oskarsson. Mässorna har fortsatt varje år med idétorg och workshops där pedagoger kan mötas och dela med sig av erfarenheter och idéer. Vi arbetar också med fortbildning för arbetslag ute på skolorna, arrangerar studiedagar och föreläsningar samt hjälper till att skapa individanpassade fortbildningsmöjligheter.

PIM spelar en framträdande roll i arbetet och man gör sitt bästa för att hjälpa alla lärare att utveckla den digitala mognad som är nödvändig. Det pågår också flera skolutvecklingsprogram, bland annat ett som går ut på att utveckla förskolan inifrån. Pedagogerna får fortbildning under ett år, bland annat PIM, samtidigt som de arbetar. Med hjälp av de nyvunna kunskaperna blir det enklare att se nya möjligheter och att skapa nya vägar och arbetssätt för verksamheten.

Målet för den närmaste framtiden är att börja arbeta i nätverksform och att försöka skapa förutsättningar för samarbete med IT-och utvecklingsintresserade pedagoger i hela landet. En annan idé är att prispengarna från förra året ska kunna göra praktisk nytta ute på skolorna i kommunen. För närvarande är det hårda ekonomiska villkor i Sundsvall och det är nästan omöjligt att gå utanför de snäva ekonmiska ramarna.

– Vi tänker oss att förskolor och förskolor ska kunna ansöka om medel för olika konkreta pedagogiska projekt, säger Helena Westin. Det kan till exempel handla om att köpa in smartboards för att bättre dra nytta av digitala lärresurser och mer deltagande arbetssätt. Men det är förstås upp till arbetslagen att fundera på vad de bäst behöver för att kunna komma vidare.