Konferenser om en skola för 2000-talet

Under den här veckan har Øystein Johannessens blogg och twitterflöde gett tänkvärda glimtar från två internationella konferenser som belyser hur skolan måste förändras och förnyas. Han är fram till årsskiftet utlånad från norska Kunnskapsdepartementet till CERI på OECD och deltog som talare på båda konferenserna. Med hjälp av hans korta inlägg är det enkelt att gå vidare och fördjupa sig i evenemangen.

I början av veckan var det dags för WISE, World Innovation Summit for Education i Qatar. Nu mot slutet av veckan har OECD och regeringen i den brasilianska delstaten Santa Catarina arrangerat det internationella expertmötet The school of the future, today.

WISE

WISE är en del av Qatars satsning på att hitta vägar för landets utveckling som inte baseras på gas- och oljeindustrin. I det här fallet handlar om att bygga en stabil tvärvetenskaplig och internationell grund för ett utbildningssystem som kan hantera dagens och morgondagens villkor och förutsättningar.

Ett drygt tusental experter och beslutsfattare från hela världen hade bjudits in till huvudstaden Doha för att diskutera och dela tankar kring hur förnyelsearbetet kan gå till och vad som måste göras. I all korthet var budskapet att ständig förnyelse måste utgöra själva kärnan i utbildning och undervisning, eftersom det är en avgörande drivkraft hos människan. Och alla måste få rätt till en god utbildning för att det ska bli möjligt att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

Världen knyts allt tätare samman och blir allt plattare. Just därför är det nödvändigt att ta gemensamma initiativ för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för hur undervisning och lärande ska bedrivas för att verkligen fungera. Här krävs både bidrag från forskarvärlden och från övriga delar av samhället.

På webbplatsen finns ett arkiv med korta filmer från konferensen, såväl tal som intervjuer och sammanfattningar av var och en av de tre dagarna. Mycket av det som sades förefaller svepande och övergripande, men kanske kan det sätta igång ett mer globalt tänkande kring hur skolan ska se ut och fungera i morgondagens värld. Och det verkligt intressanta är att utbildning inte främst ses som väsentligt ur ett tekniskt-ekonomiskt perspektiv. Istället är det de  sociala och etiska synvinklarna som betonas.

Øystein Johannessen sammanfattar och reflekterar kring öppnandet av konferensen på sin blogg.

confiee

På expertmötet i Brasilien handlade det inte om visioner och önskemål inför framtiden, utan om presentationer av konkreta empiriska undersökningar och fallstudier som visar hur utbildning och undervisning kan hitta nya vägar. Här är tre exempel:

Brasilianska Instituto Luminar, som driver ett nätverk av privata skolor, gav en bild av sitt pedagogiska synsätt och beskrev även hur man arbetar i praktiken. Målet är att bygga vidare på barns intresse och nyfikenhet i skolarbetet och att överskrida den traditionella, närmast fabriksliknande modellen för kursplaner och undervisning.

ITL Research är ett nystartat globalt forskningsprogram som initierats av Microsoft Partners in Learning. Det uttalade syftet är att undersöka hur skolan måste förändras för att kunna fylla sin plats idag och att genom ett tvärvetenskapligt och metodiskt blandat arbetssätt ta reda på hur detta kan göras. För att se till att förändringarna verkligen genomförs, vill man både samarbeta med globala organ som Unesco och med länders utbildningsdepartement. Tanken är att forskningsresultaten ska vara öppet och fritt tillgängliga.

Jan Hylén har slutfört en rapport för OECD om hur digitala lärresurser kan ge stöd åt systemförändringar i den nordiska skolsystemen. Jag skrev en artikel om studien, som finansierats av OECD och KK-stiftelsen, när arbetet drog igång för två år sedan. Rapporten publicerades nyligen och jag  återkommer med ett inlägg om den mot slutet av nästa vecka.

Se även Øystein Johannessens kortfattade beskrivningar av första och andra dagens möten.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *