En global skola som försöker svara mot morgondagens krav

De internationella diskussionerna kring skola och utbildning handlar i allt högre grad om hur undervisningens form och innehåll måste förändras för att barn och ungdomar ska kunna utveckla de kompetenser de behöver. Häromveckan arrangerades två internationella konferenser på temat, och under hösten har bland andra Futurelab och forskningsprojektet Cambridge Primary Review tittat närmare på förutsättningarna för att utveckla och förändra utbildningssystemet i grunden.

I det här sammanhanget är det vanligt att peka på IT-utvecklingens strukturella konsekvenser och att betona nödvändigheten av ett strategiskt tänkande kring förändringsarbetet. Detta gjorde Skolverket nyligen i sitt förslag för att öka den pedagogiska IT-användningen i skolan. Singapore hör till de länder som satsar mest målmedvetet kring detta, och såväl Danmark som Norge är goda exempel på hur man funderar kring hur styrdokument och konkreta satsningar bör utformas för att verkligen fungera.

SSAT

Den allt snabbare globaliseringen och den ökande konkurrensen mellan länder och världsdelar är också en faktor som ofta lyfts fram. Världen blir allt plattare och gamla konkurrensfördelar och klyftor kan snart vara ett minne blott. Detta diskuterades förra veckan, när brittiska SSAT, en organisation som arbetar för att utveckla och förbättra skolundervisningen, höll sin årliga konferens. Rubriken för årets konferens, som arrangerades i den gamla industristaden Birmingham, var 21st Century Schooling: The Globalised Challenge.

På den här konferensen kretsade föredrag och diskussioner kring tre nyckelfrågor:

1. Hur möter skolan globaliseringens utmaningar idag?

2. Hur ska undervisningen förändras för att bättre förbereda eleverna inför en plattare värld?

3. Vad betyder detta för skolledarskapet?

Utbildningsminister Ed Balls, Kinas ambassadör Fu Ying, utbildningsforskaren Yong Zhao och författaren Thomas Friedman stod på talarlistan, och de och övriga talare resonerade kring frågeställningarna utifrån en rad olika perspektiv. Det handlade bland annat om vilka kunskaper och färdigheter som dagens barn och ungdomar behöver utveckla, vilka språk som det är viktigt att lära, hur IT-utvecklingen kan förändra undervisning och lärande i grunden och om hur man på ett globalt plan kan skapa förutsättningar för ett mer samtida skolsystem.

Här finns det förstås inga givna svar, men det är oerhört viktigt att börja diskutera och belysa de problem och möjligheter som får en allt mer avgörande roll.

aerSkolans uppgift är dock inte enbart att förbereda eleverna inför de krav som de kommer att ställas för på morgondagens arbetsmarknad. Detta påpekas i en forskningsöversikt av Johanna Wyn, verksam vid University of Melbourne, som Australian Council for Educational Research släppte igår – Touching the Future: Building Skills for Life and Work.

Det övergripande budskapet är att skolans undervisning måste bli mer holistisk, mer flexibel och syfta till ett livslångt lärande, som inte enbart omfattar arbetslivet utan rör hela tillvaron. Synen på skolan som leverantör av arbetskraft avfärdas som både otidsenlig och omöjlig att förverkliga.

Arbetsmarknaden är inte lika lätt att förutse som på 50-talet, och det är därför en ogörlig uppgift att skapa raka vägar från skolan och in i arbetslivet. Undervisningen måste istället gå ut på att hjälpa barn och ungdomar att utveckla en allsidig förståelse av hur samhället ser ut och fungerar och av sin egen roll och identitet i sammmanhanget. Annars klarar de inte av att hantera den verklighet som de ska leva i.

Detta är naturligtvis lättare sagt än gjort. Bland annat handlar det om att förena formellt och informellt lärande i skolan och att se till att eleverna inser betydelsen av att själva ta ansvar för sin personliga utveckling och sitt livslånga lärande. Och förmågan att hantera och dra nytta av teknikutvecklingen är förstås avgörande.

De diskussioner och funderingar som just nu pågår runt om i världen, kretsar i hög grad kring de tre kärnkompetenser som DeSeCo, ett projekt som drevs av OECD, formulerade i början av 00-talet:

1. I en värld där vi knyts allt närmare och blir allt mer beroende av varandra, är det nödvändigt att kunna verka och samarbeta i socialt och etniskt heterogena grupper.

2. Vi måste kunna ta ansvar för våra liv, klara att se vår egen tillvaro ur ett bredare socialt perspektiv, och kunna agera på ett självständigt och reflekterat sätt.

3. Var och en måste kunna dra nytta av teknikutvecklingen, kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling och vara förmögen att anpassa sig efter de villkor som gäller i olika situationer.

Diskussionerna kring skolsystemet och behovet av att förändra undervisningen är alltså inte enbart av en funktionell karaktär. I grund och botten handlar det om existentiella frågor som rör den personliga identiteten och förmågan att kunna styra sitt liv och hantera sin tillvaro i en alltmer komplex och ständigt föränderlig global verklighet.


Kommentarer (6)

 1. Johanna Karlén,

  Det här inlägget hoppas jag att många läser. Det förtydligar verkligen den utmaning skolan står inför och visar ännu mer på vikten av förändring!!
  Tack!

  /Johanna

  Svara
 2. Cecilia Bengtsson,

  Konkret och tänkvärt inlägg. För mig leder blogginlägget till två frågor:
  1. Hur kan jag som enskild påverka beslutsfattare och skolledare etc i denna riktning?
  2. Hur kan jag som enskild konkretisera dessa tankar i min egen verksammhet som skolbibliotekarie?
  Tack, Stefan för att du ökar medvetenhet och sprider information och kunskap kring dessa viktiga utmaningar.

  Svara
 3. Lars Santelius,

  Mycket tänkvärt inlägg. Som alltid på denna blogg. För en enkel lärare som mig lever sannerligen Omvärldsbloggen upp till sitt namn. Jag får syn på så mycket via den och ges så många tankar att arbeta vidare på.

  Tack för det.

  Svara
 4. Stefan Pålsson,

  Tackar ödmjukast för alla vänliga ord! Jag fortsätter hålla ögonen öppna kring vad som sker och vad som är på gång.

  Svara
 5. annemarie körling,

  Tack för ett mycket givande samtal igår – de pedagogiska frågorna och verkligheten vs fantasin fantastiskt spännande. Och inlägget här förstås avgjort viktigt, allt gott Stefan, AnneMarie Körling

  Svara
 6. Pedagisk Digital Kompetens I Ett Vidare Perspektiv « Maria Tingvall,

  […]  I En global skola som försöker svara mot morgondagens krav diskuteras hur skolan ska förändras för att barn och ungdomar ska kunna utveckla de kompetenser de behöver. Singapore, Danmark och Norge har kommit långt när det gäller hur styrdokument och konkreta satsningar ska genomföras för att fungera. Globaliseringen går fort och konkurrensen mellan länder och världsdelar ökar. Det kommer att ställas nya krav av morgondagens arbetsmarknad. Det är skolans uppgift är att förbereda eleverna inför detta. Skolans undervisning behöver grunda sig på en syn om människan och samhället som en helhet. Undervisningen måste gå ut på att hjälpa barn och ungdomar att få en förståelse för hur samhället fungerar och se sin egen roll och identitet. Förmågan att hantera den nya tekniken är avgörande för att kunna delta i sociala grupper, kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen och omsätta kunskaper till praktisk handling. http://omvarld.blogg.skolverket.se/2009/… […]

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *