Tänk om skolan

Förra veckan var det dags för två stora internationella evenemang i London – Learning and Technology World Forum (LATWF) och BETT. Underrubrikerna säger ganska mycket om vad det handlade om: ”Re-imagining education” respektive ”Learning together through technology”. Behovet av att tänka om, tänka nytt och dra nytta av tekniken för att förbättra undervisningen och utveckla lärandet stod högt på agendan.

LATWF vänder sig till nationella ledare inom utbildning och skolpolitik från hela världen samt tjänstemän från internationella organisationer som Världsbanken och Unesco. I år var ett tusental personer från omkring hundra länder närvarande. Man kan säga att det rör sig om utbildningsvärldens motsvarighet till World Economic Forum i Davos, även om WISE i Qatar härom månaden seglade upp som en möjlig konkurrent.

En lång rad föreläsningar stod på programmet och vi som inte fanns på plats kan nu se några av höjdpunkterna i efterhand. Några av deltagarna har även intervjuats om sina upplevelser och intryck.

Storbritanniens premiärminister Gordon Brown invigde konferensen. Han betonade i sitt tal betydelsen av att världens länder lär av varandra, arbetar målmedvetet för att se till att utbildning och undervisning svarar mot tidens krav och hjälper barn och ungdomar att tillsammans skapa en hållbar värld.

Charles Leadbeater beskrev i sitt föredrag hur teknikutvecklingen gör det möjligt att hitta helt nya former för undervisningen och att nå fler barn än någonsin. Detta gäller inte bara för de rikare delarna av världen, utan i allt högre grad även för u-länder där fattiga och flickor länge saknat möjligheter att gå i skolan och lära sig det som de behöver. Med teknikens hjälp kan lärare utgå från barns konkreta tillvaro och skapa en undervisning som både är relevant, intresseväckande och effektiv. Läraren Moliehi Sekese från Lesotho berättade hur detta kan gå till i praktiken i ett av de fattigaste länderna i södra Afrika.

BETT drog som vanligt till sig ett stort antal besökare, och runt tvåtusen svenskar fanns på plats.  Vid sidan av mässan arrangerades ett stort antal möten och seminarier. Stephen Heppell, som jag intervjuade i våras, höll i sitt eget evenemang Be Very Afraid, där han visade hur barn och ungdomar på egen hand lär sig att använda tekniken i och för sitt lärande. Hans budskap är att utvecklingen numera går så rasande snabbt att skolan måste ta till sig den nya tekniken snarast för att inte halka hopplöst efter.

Datorn i utbildningen ansvarade för ett antal seminarier på svenska ambassaden och har lagt upp sex korta filmer därifrån på Vimeo. Francesc Pedró, ansvarig för OECDs satsning New Millennium Learners, var en av dem som intervjuades och gav sin syn på de utmaningar som skolan står inför idag och som det gäller att hitta kreativa lösningar på. Den snabba IT-utvecklingen leder till att samhället och vardagen ser helt annorlunda ut idag än för bara några år sedan. Därför gäller det att tänka om hur skolan ska fungera och hur undervisningens mål bör se ut.


Kommentarer (3)

  1. annemarie körling,

    Ja, så läste jag här igen. Det är så oroande att vi måste skynda, framtiden har redan förlorat sitt försprång. Vi är hjälplöst efter eftersom vi inte vågar erkänna det lärande eleverna lär utanför skolan, den engelska de prövar i samspel med andra via interaktivitet och kommunikation. Det är så stort tänker jag. A-M

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *