Förutsättningar för deltagande i en digital värld

Futurelab presenterade nyligen tionde utgåvan av VISIONS Magazine, en mycket läsvärd tidskrift som presenterar visioner och nytänkande kring den digitala utvecklingen och hur detta påverkar lärandets villkor. Den kan läsas helt utan kostnad, som pdf eller på webben, och ges ut två gånger om året.

Den här gången fastnade jag särskilt för artikeln Digital Britain, digital schools. Det rör sig om en kort och tänkvärd text som med hjälp av några konkreta exempel försöker belysa själva grundfrågan: Varför är det viktigt att integrera digitala medier och kommunikationsformer i skolans undervisning?

digitalbritain

Redan i titeln finns en ledtråd – Digital Britain. Detta är namnet på en arbetsgrupp som den brittiska regeringen satte samman i oktober 2008 och som delas mellan Department of Business och Department for Culture, Media and Sports. Syftet är att ta fram de strategiska riktlinjerna för hur landet på bästa sätt ska dra nytta av den globala digitaliseringen och samhällsutvecklingen. I juni förra året presenterades ett whitepaper som pekar på att alla delar av landet måste anpassas till de nya förutsättningarna. Samtidigt betonas värdet av att hela befolkningen verkligen ges möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs.

Den digitala strategin för skolan benämns Harnessing Technology: Next Generation Learning och gäller till och med 2014. Strategin presenterades sommaren 2008 och är en revision av den som presenterades tre år tidigare. Här finns en starkare betoning av nödvändigheten av att undervisningen utvecklas och förändras med teknikens hjälp, så att eleverna kan lära sig att hantera det samhälle som de lever i.

Nu menar man att det är hög tid att gå från ord till handling och att se till att de önskvärda förändringarna genomförs och tränger in i skolans verksamhet. Rapporten Harnessing new technologies in education and children’s services, som National Foundation for Educational Research Foundation publicerade i höstas, visar dock att det fortfarande går trögt och att det behövs nya tag.

harnessing

I december förra året presenterade den brittiska regeringen en storsatsning på niohundra miljoner pund (ca 11 miljarder kronor) för att förbättra skolan. Pengarna ska användas till en rad initiativ inom olika områden för att utveckla skolans undervisning och lärarnas förmågor och kompetenser. Det ställs också krav på de lokala skolmyndigheterna att ta fram en tidsplan för de förändringar som behöver genomföras. Skolan måste helt enkelt klara av att hjälpa alla elever att utveckla de kompetenser de behöver för att hantera sin tillvaro i ett globalt, högteknologiskt och föränderligt samhälle.

De nya styrdokument för skolan som ska gälla från och med september 2011 är en viktig del av storsatsningen. Tanken är att läroplanen och kursplanerna ska ge de riktlinjer som krävs för att skolan ska fungera på rätt sätt. Det ramverk som kallas Essentials for learning and life är en av hörnstenarna. Här understryks nödvändigheten av att eleverna utvecklar och stärker sex nyckelförmågor.

1.  Läs- och skrivförmåga
2.  Matematisk förmåga
3.  Förmågan att använda den digitala tekniken i vardagen och för sitt lärande.
4.  Tanke- och lärförmågor
5.  Personliga och känslomässiga förmågor
6.  Sociala förmågor

Det rör sig om komplexa förmågor som behöver tid, tålamod, erfarenheter och stöd för att kunna utvecklas så bra som möjligt. Och det ställer förstås stora krav på hur undervisningen går till samt hur läraren verkar och agerar i de konkreta lärsituationerna.

Tyngdpunkten ligger på att eleverna ska utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga ute i samhällets vardag, utanför skolans fyra väggar. Dessa sex nyckelförmågor pekar i riktning mot ett slags bildningsbegrepp för vår tid. Med andra ord: det som alla behöver kunna för att klara av verklighetens möjligheter och problem.

Så – varför är det egentligen viktigt att integrera digitala medier och kommunikationsformer i skolans undervisning? Svaret är att de numera är en så pass viktig del av samhällslivet att de måste ta den plats som de förtjänar. De sex nyckelförmågorna behövs i alla dimensioner av tillvaron, både i den vanliga fysiska, ”analoga” och i den digitala. IT kan alltså inte särskiljas från resten och behandlas som något ”extra” vid sidan av, utan måste integreras i helheten.

today

I artikeln i VISIONS Magazine betonas betydelsen av att eleverna behandlas som deltagare och att undervisningen måste vara problembaserad, realistisk och engagerande för att verkligen fungera. Annars blir det svårt för eleverna att utveckla de nyckelförmågor som de behöver. Och i artikeln understryks att man inte kan förvänta sig att eleverna utveckla dessa på egen hand bara genom att placera dem vid varsin dator. Det ställs krav på undervisningen och på lärarna.

Just nu driver Futurelab projektet Digital Participation som en del av den stora forskningsinsats som pågår kring strategin Harnessing Technology. Här tittar man närmare på vad som krävs av lärarna och hur man kan gå tillväga för att tillgodose deras kompetensbehov. Det pågår förstås också en hel del arbete bland lärare för att möta kraven. Ett exempel på detta är intressegruppen Learning Today: Teachers and children shaping digital worlds, som är en del av UK Literacy Association.

Den globala samhällsutvecklingen går i en digital riktning och de brittiska satsningarna är intressanta bud på hur strategierna kan se ut för att handskas med det. Fortsättning följer!


Kommentarer (4)

 1. Emelie Bergsten,

  Bra inlägg!

  En del av detta har jag själv skrivit om i min blogg. Är lärarstudent och läser just nu en kurs som heter Pedagogisk digital kompetens. Innan kursen påbörjades var jag skeptisk till IKT i skolan och framför allt förskolan som jag kommer att vara verksam i. Jag anser att det oftast inte finns relevanta syften till att barnen ska sitta framför dataskärmen.

  Jag har dock ändrat uppfattning, inte om att syftena inte är tillräckligt bra, men om att IKT inte är nödvändigt i förskolan. Det ÄR det! Som du skriver så är det viktigt att barnen blir förberedda för framtiden och för det samhälle de själva lever i. UNESCO (http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210e.pdf) menar att IKT främjar barn och ungas lärande och det håller jag definitivt med om så länge (återigen) syftet är relevant. Att sätta barn vid datorn för att få lugn och ro i gruppen är FEL, men att låta barnen arbeta med datorn i ett lärandesyfte är BRA och helt rätt i tiden. Förskolan och skolan måste följa med i samhällsutvecklingen för att kunna tillfredsställa barnens behov samt att ge dem de förutsättningar som behövs för att leva i det IT-samhälle som är idag.

  Och som du skriver, IT måste integreras i helheten och inte vara en del vid sidan av resten av verksamheten. I förskolan kan man dessutom göra så mycket mer än bara använda Internet, exempelvis ljudupptagning när barnen sjunger och spelar på instrument, ta kort på barnen och sammanföra ljudet med bilderna och på så sätt göra en musikvideo. Jag vet många förskolebarn som skulle älska det! Fantasin är det enda som sätter stopp.

  Svara
 2. Alma Taawo,

  Hej!

  Intressant att ta del av din kommentar Emelie!

  Jag passar på att tipsa dig om Länkskafferiets länkar för förskolan. Har du sett dem?

  http://lankskafferiet.skolverket.se/v2/cgi-bin/child-subjects.cgi?node=12

  Länkskafferiet är Skolverkets länksamling med bra webbresurser för skolan.

  Lärorika webbresurser på svenska, utan alltför mycket reklam, som kan användas av förskolebarn, verkar inte vara särskilt vanligt förekommande på nätet.

  Svara
 3. Stefan Pålsson,

  Tack för berömmet, Emelie!

  Jag ska hålla ett öga på din och dina kursares bloggar där ni diskuterar innebörden av pedagogisk digital kompetens! Har ni möjligen en samlingssida på Högskolan i Skövde som ger en enkel ingång till alla bloggar?

  Just nu är en hel del tänkvärda initiativ och studier som rör skolutveckling, lärande och digitalisering på gång runt om i världen. Det ska bli spännande att dyka ner i dem framöver!

  Närmast väntar vi bland annat på den preliminära versionen av National Educational Technology Plan i USA och en ny rapport från OECD om hur lärarutbildningarna i 11 länder arbetar för att följa med i samhällsutvecklingen.

  Och tack Alma för länken!

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *