Smarta skolor på Irland

16 november förra året presenterade Taoiseach, den irländske regeringschefen Brian Cowen, en treårig plan för att utveckla skolan i en mer digital och samtida riktning. Tanken är att försöka skapa ‘smarta skolor’ och det är en del av det allmänna ramverk för en smart ekonomi som lanserades senhösten 2008.

Den smarta ekonomin handlar om att skapa ett globalt konkurrenskraftigt och miljövänligt näringsliv där människornas kunskaper, förmågor, kreativitet och förmåga till nytänkande spelar en avgörande roll. Men för att det verkligen ska fungera, är det nödvändigt att förändra såväl skolans verksamhet som undervisningens mål och medel.

För ett par, tre år sedan tillsatte utbildningsministern en nationell it-strategigrupp med representanter från skolvärlden, som i sin slutrapport pekade på behoven av rejäla, långsiktiga satsningar på infrastruktur, digitala lärresurser och lärarkompetens för att verkligen få fart på utvecklingen. Några månader senare tillsattes en rådgivningsgrupp som dominerades av folk från it-och telekombranschen och där irländska Microsofts vd Paul Rellis var ordförande. Deras råd spelade en avgörande roll för planen och rapporten Smart Schools = Smart Economy blev offentlig samtidigt som planen lanserades.

Smart Schools

Rapporten rekommenderar satsningar inom samma områden som it-strategigruppen pekade på. Den innehåller även en vision för digitalt lärande som tar sin utgångspunkt i EU:s åtta nyckelkompetenser. Utgångspunkten är att samhällsutvecklingen ställer krav på en rad kunskaper, färdigheter och attityder som i regel inte ryms inom ramen för den traditionella undervisningen. Förutom att kunna hantera informationsöverflödet, är det bland annat viktigt att kunna dra nytta av teknikens möjligheter i arbetsliv och vardag, att kunna lösa problem, handskas med ovana situationer, samarbeta, dela kunskap och ständigt kunna lära om och lära nytt.

Så här långt har två satsningar startats inom ramen för planen. Den första satsningen drog igång direkt och är en satsning på 22 miljoner euro för att ge varje elev varsin dator och installera en projektor i varje klassrum. I början av januari meddelade regeringen att samtliga skolor får fri tillgång till Encyclopedia Britannica och World Book som ett komplement till de drygt elvatusen digitala lärresurser som redan finns tillgängliga i Scoilnet, det irländska skoldatanätet.

ACTION

Förra månaden öppnade webbplatsen ACTION – Assessment, Currculum and Teaching Innovation On the Net – som ska ge stöd åt pedagogiskt nytänkande och en it-användning som hjälper eleverna att utveckla de kompetenser som är nödvändiga för att möta samhällsutvecklingens krav. Tanken med den här webplatsen är inte främst att berätta för lärarna hur de ska arbeta, utan att ge exempel och förslag på hur verksamheten kan bedrivas för att sträva i en önskvärd riktning.

Än så länge är det förstås för tidigt att avgöra om planen kommer att förändra skolan i grunden, eller om det snarare blir en digitalisering av den traditionella modellen. Nästa steg bör väl rimligen vara en satsning på lärarutbildning och kompetensutveckling. Den tittar vi närmare på när den dyker upp!


Kommentarer (1)

  1. annemarie körling,

    Ja, det måste också vara nytt och något annat än att förpacka gammalt i ny förpackning. A-M

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *