Riktlinjer för ungas digitala umgänge

Idag är det för sjunde året i rad dags att fira Safer Internet Day, ett initiativ från EU-nätverket Insafe som syftar till att få igång samtal och reflektioner kring ungdomars nätanvändning. Här i Sverige är det Medierådet som håller i trådarna. Håll utkik på Kolla Källan för artiklar och reportage som belyser dagens arrangemang!

Safer Internet Day 2010

Det övergripande temat för årets arrangemang är  ”Hur gör du på nätet?” – och det är en frågeställning som forskarvärlden intresserar sig för. Det handlar om att undersöka hur ungdomar faktiskt umgås på nätet och hur de agerar för att förhålla sig till och lösa de problem som kan uppstå. Elza Dunkels, som jag intervjuade härom veckan, är den mest namnkunniga av de svenska forskarna inom området unga och digitala medier. Hon medverkar både på konferensen Digital turist och på .SE:s open space meeting Hej skolan, dags att internetta.

kidsonline2006-2009 finansierade EU-kommissionens Safer Internet Programme det omfattande forskningsprojektet EU Kids Online I. Under ledning av professorerna Sonia Livingstone och Leslie Haddon på London School of Economics  sammanställdes och jämfördes  europeisk forskning om ungas tillvaro och säkerhet på nätet.

Målet med det här projektet var att ta reda på vilka sociala, kulturella och andra faktorer som påverkar ungas användning av nätet och vad som styr forskarnas perspektiv och inriktning. Elza Dunkels deltog från Sverige.

Arbetet resulterade bland annat i en antologi i tryckt form med bidrag från olika delar av Europa och i en fritt tillgänglig databas över aktuell europeisk forskning inom område. Presentationer och texter från projektets avslutande konferens finns också på nätet.

EU Kids Online II, som drog igång förra året och avslutas sommaren 2011, syftar till en kvantitativ översikt över ungas hantering av risker på nätet.  Man jämför också hur föräldrar i EU:s  medlemsländer uppfattar och förhåller sig till riskerna med sina barns digitala umgänge, bland annat mobbing och sexuellt utnyttjande. Syftet med det här projektet är både att ge evidensbaserade riktlinjer för beslutsfattarna och att försöka kartlägga vilka områden som behöver beforskas framöver.

Forskare som Elza Dunkels och Petter Bae Brandtzæg hör till dem som länge pekat på att de nätregler som tagits fram av olika organisationer i Sverige, Norge och i andra länder riskerar att skapa en falsk trygghet.  Samtidigt får ungdomarna sämre möjligheter att utveckla de digitala kompetenser som de faktiskt behöver för att kunna hantera vardagen på nätet.

Forskningen visar att anonymitet och en överdriven försiktighet inte är någon konstruktiv strategi när det digitala umgänget blir en allt viktigare del av tillvaron. Den som framträder under sitt riktiga namn tar i regel större ansvar för sitt agerande och har även bättre förutsättningar att knyta värdefulla kontakter och att delta i meningsfulla samtal som gynnar lärande och personlig utveckling.

Byron Review

För knappt två år sedan presenterade psykologen och författaren Tanya Byron sin rapport och handlingsplan Safer Children in a Digital World (även kallad Byron Review), som tagits fram på uppdrag av den brittiske premiärministern. Här varnar hon för att en överdriven oro för möjliga faror på nätet kan hämma ungdomars utveckling och förespråkar istället mer förnuftsstyrda och empiriskt förankrade strategier.

Tanya Byron föreslog också bildandet av ett nationellt råd, bestående av myndigheter, organisationer och företag, som gemensamt kan arbeta för att fram fungerande riktlinjer som skolan kan utgå ifrån i sin undervisning. Kort efter att rapporten publicerats, grundades UK Council for Child Internet Safety (UKCCIS) som för närvarande samlar runt 150 medlemmar.

Satsningar som Safer Internet Day och aktörer som UKCCIS och Medierådet kan fästa uppmärksamheten på viktiga frågor, skapa förutsättningar för en saklig debatt och hjälpa vuxna att förstå den nya verklighet som växer fram. Umgänget börjar bli en viktig del av tillvaron för de allra flesta – såväl ungdomar som vuxna. Precis som i den fysiska verkligheten handlar det om att agera förnuftigt och att försöka behandla andra människor på samma sätt som man själv vill bli behandlad.

Föräldrar och lärare kan spela en viktig roll för att hjälpa unga utveckla de sociala kompetenser som behövs på nätet. Det förutsätter dock att de själva förstår de informella spelregler som gäller. De behöver ha den kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att kunna ge en ordentlig vägledning när det gäller frågor kring ungas digitala umgänge.


Kommentarer (2)

  1. Digitalt umgänge « Anne-Marie Körling,

    […] ord men angeläget och en del av umgängeskretsen för väldigt många av oss – också barn. Omvärldsbloggen – min näringskälla för information om det mesta som rör skolan ute i världen har skrivit […]

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *