Nationell it-satsning i Australien

I november 2007 vann Labor det federala valet i Australien efter en valrörelse där moderniseringen av skolan hörde till de frågor som spelat en avgörande roll. Kort därefter drog man igång Digital Education Revolution (DER). Detta är en satsning som sträcker sig till och med 2013, och som går ut på att föra in den digitala verkligheten i skolans vardag för att revolutionera den verksamhet som bedrivs.

En viktig del av satsningen är att eleverna i år 9-12 ska få tillgång till varsin dator genom National Secondary School Computer Fund. Alla skolor ska också ges en snabb anslutning till Internet som en del av National Broadband Network, den federala planen på ett höghastighetsnät för hela landet. Kompetensutveckling av lärare är centralt, liksom samverkan med föräldrar över nätet och tekniskt stöd till skoldistrikten.

Totalt innebär DER en satsning på 2.2 miljarder australiska dollar, det vill säga knappt 15 miljarder kronor.

Digital Education Revolution

På senare tid har det hörts en del kritiska röster mot regeringen: skolorna saknar fortfarande i hög utsträckning bredband, och endast en femtedel av eleverna har hittills fått tillgång till en egen dator. Det skrivs dock en hel del i australiska tidningar om datorleveranser till skolorna, men det framgår tydligt att innehållsfiltrering och begränsningar i användningen är viktiga och att operativsystem och program kostar mycket pengar.

En del kritiker pekar på att satsningen hittills mest har inneburit dyra skrivmaskiner åt eleverna och att det egentligen inte har skett några särskilt genomgripande förändringar.

För ett par veckor sedan lanserade regeringen en nationell digital strategi för skolledare och lärare som sträcker sig till och med 2012. Här handlar det både om att höja den allmänna it-kompetensen och att få fart på den kreativa användningen av de digitala möjligheterna i undervisningen. Tonvikten ligger än så länge på att utveckla förmågan att använda datorn och nätet, eftersom det ju är en viktig förutsättning för att kunna integrera de digitala möjligheterna i undervisning och pedagogiskt tänkande.

Tanken med DER är att utveckla och förnya hela skolan – både undervisning och administration – med teknikens hjälp. Detta ska ske på lokal nivå och varje skola ska därför ta fram sin egen plan för hur detta ska gå till inom ramen för den federala lösningen. Här handlar det alltså både om att tänka i termer av budget, logistik, ledning och pedagogik. Och det är förstås ett komplicerat pussel med tanke på att förändringarna går snabbt och är svåra att förutse.

Fyra år återstår av Australiens satsning, så vi återkommer i ärendet!