Tekniken kan ge kraft åt lärandet

I början av oktober förra året skrev jag om det amerikanska utbildningsdepartementets nystartade initiativ för att förnya undervisning och lärande med hjälp av it. Man hade tillsatt en välrenommerad arbetsgrupp som skulle inrikta sitt arbete på att ta fram en nationell plan omfattande fyra nyckelområden: lärande, bedömning, undervisning och produktivitet. Målet var att interagera med den intresserade allmänheten för att nå fram till ett så heltäckande och bra resultat som möjligt.

Nu har arbetsgruppen levererat ett utkast av sin rapport – Transforming American Education: Learning Powered by Technology. Och utbildningsminister Arne Duncan ber om synpunkter och förslag.

I rapporten konstateras att den snabba utvecklingen inom det digitala området är på god väg att förändra hela samhället i grunden. Därför måste man börja planera för hur skolans verksamhet kan och bör anpassas för att stämma bättre överens med den nya verklighet som växer fram.

De allra flesta barns och ungdomars liv präglas av att de kan nå all slags information på nätet när om helst, eller åtminstone när de befinner sig utanför skolans väggar. Här står skolan alltså inför en rejäl utmaning! Det gäller därför att med hjälp av den senaste teknikens möjligheter skapa lärmiljöer som är intressanta, engagerande, utmanande och utvecklande. Och här gäller det förstås att dra nytta av de senaste landvinningarna inom den lärandevetenskapliga forskningen.

Tanken är både att alla elever ska utveckla samma grundkompetenser och att det ska finnas goda möjligheter att forma utbildning och undervisning efter egna intressen, förutsättningar och behov. Kritiskt tänkande, kreativ lösning av komplexa problem, samarbete och multimedial kommunikation ska vara en integrerad del av all undervisning, liksom av kunskapsbedömning och betygsättning. Och detta ställer både helt andra krav och skapar helt nya möjligheter för såväl lärare som elever.

Learning Powered by Technology

När det gäller undervisning, lyfter rapporten fram behovet av ”connected teaching”. Lärarna ska arbeta tillsammans i lag, såväl med kollegor som med yrkespersoner inom relevanta områden, både inom och utanför landet. De måste kunna dra nytta av de lärresurser som finns på nätet och det är också viktigt att de kan göra undervisningen autentisk och relevant genom att placera den i sitt naturliga sammanhang, ute i samhället. Det här kräver både en väl fungerande teknisk infrastruktur och ett arbetssätt som drar nytta av erfarenheterna från näringslivet när det gäller samarbete, nytänkande och effektiv resursanvändning.

Rapporten konstaterar att det gäller att handla nu – teknikutvecklingen går allt snabbare och skolan kan inte vara en skyddad verksamhet som lever kvar i det förgångnas villkor och krav. Men för att förändringarna ska kunna sätta fart, vill man engagera de skarpaste hjärnorna till utveckling och forskning. Därför betonar man värdet av att få till stånd en organisation som kan fungera på samma sätt för utbildningsområdet som NIH gör för hälso- och sjukvård, som NSF gör för naturvetenskapen och som DARPA gör för militären. Här hoppas man att den rollen kan spelas av National Center for Research in Advanced Information and Digital Technologies, vars verksamhet ska dra igång under året.

En hel del av slutsatserna liknar resonemangen i rapporten Fostering Learning in the Networked World, som utfördes av Office of Cyberinfrastructure, en avdelning på NSF som arbetar med stöd åt infrastruktur, verktyg och tjänster för IT-baserad forskning och utbildning inom naturvetenskap och teknik. Stanfordprofessorn Roy Pea, som ingår i utbildningsdepartementets arbetsgrupp, deltog i det här arbetet, så det är kanske inte så konstigt.

Som sagt, utkastet är på banan. Nu gäller det att se vart diskussionerna har lett när det är dags för nästa steg.


Kommentarer (4)

 1. Fredrik Pedersen-Dambo,

  Hej! Intressant inlägg!
  Det jag funderar på är hur skolan får ”input”. Miljardtals kronor har satsats från stat och kommun till lärarfortbildning och utrustning men hur används medel och vad har uppnåtts? Kan ett sätt att snabba på utvecklingen vara att öppna skolans dörrar till att fler aktörer kan arbeta korta perioder i skolan tillsammans med lärare? Om en organisation ska påverkas, av vad påverkas den och i vilken grad?

  Svara
 2. Anne-Marie,

  Hej – Anne-Marie här, visar din blogg för lärare och rektor i Höganäs, A-M

  Svara
 3. Stefan Pålsson,

  Hej!

  Tack för kommentaren!

  Du ställer viktiga frågor som inte har några glasklara svar, eftersom det rör sig om komplexa processer på en rad olika nivåer. I oktober skrev jag ett inlägg kring detta, med anledning av en litteraturöversikt från brittiska Futurelab: Vad krävs för att förnya skolan? Där finns det en hel del att tänka vidare kring!

  Svara
 4. Stefan Pålsson,

  Hej Anne-Marie!

  Tusen tack för marknadsföringen!

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *