Mobilt lärande på väg att slå igenom i USA

Idag publicerar amerikanska tidskriften Education Week årets upplaga av Technology Counts och den här gången tittar man närmare på det mobila lärandets genomslag i den amerikanska skolan. Förra året fäste man blicken på hur undervisning online leder till nya arbetssätt och nya möjligheter, såväl för lärare som för elever.

Inledningsvis konstateras att det mobila lärandet är på god väg att slå igenom rejält även om det går ännu snabbare på de högre utbildningarna. Det finns dock fortfarande inte finns någon mer omfattande forskning som klart och tydligt kan visa att lärandet förbättras. Man hänvisar till en artikel i Australasian Journal of Educational Technology av Wing Sum Cheung och Khe Foon Hew, som är verksamma vid Nanyang Technological University i Singapore. Förra året gjorde de en genomgång av fyrtiofyra internationella forskningsartiklar om den pedagogiska användningen av handdatorer och mobiltelefoner. Deras slutsats var att  det ofta saknas ordentliga genomgångar av vad de tekniska möjligheterna och de nya arbetssätten faktiskt leder till när det gäller lärande och kunskapsutveckling.

Technology Counts 2010

Technology Counts nämner att det finns flera mindre empiriskt förankrade studier som pekar i en positiv riktning. Hit hör Project K-Nect som går ut på att använda smartphones i matematikundervisningen och bygger på kollaborativt lärande där elevernas bloggande spelar en viktig roll. Många lärare är också i full färd med att utveckla fungerande arbetssätt, men har ännu bara skrapat på ytan.

Nabeel Ahmad, som undervisar och forskar på Teachers College vid Columbia University, nämner bland annat att det är viktigt att inte fokusera vid de tekniska möjligheterna, utan istället utgå från den pedagogiska nyttan. Carly Shuler, verksam vid Joan Ganz Cooney Center i New York, nämner betydelsen av kompetensutveckling för att se till att lärarna får de kunskaper och den allmänna förståelse som de behöver för att kunna dra nytta av tekniken på ett bra sätt. Cory Tressler, som samordnar den pedagogiska it-användningen i Beaufort County School District, South Carolina, understryker i sin tur värdet av att lärarna kan få det stöd de behöver av skolledning och beslutsfattare.

Varsin bärbar dator till eleverna är förstås också något som blir allt vanligare på amerikanska skolor. I Technology Counts tar man upp hur Sarah Banks Middle School utanför Detroit i Michigan har arbetat med detta sedan mer än tio år tillbaka. Leslie Wilson, som leder One-To-One Institute i Michigan, lyfter i det här sammanhanget fram betydelsen av att föräldrarna är ansvariga för datorinköpen till sina barn och att deras kontinuerliga medverkan i satsningen spelar en stor och viktig roll.

Till skillnad från tidigare år presenterar man den här gången inte statistik över infrastruktur och it-användning på delstatsnivå, utan tittar istället på hur det ser ut på distriktsnivå. Skälet till detta är man kommit till insikt om att utvecklingen inte kan centralstyras inom delstaterna, eftersom förändringarna numera går alldeles för snabbt. Detta är ju något som även den brittiske forskaren Stephen Heppel har konstaterat.

Numera sker det pedagogiska nytänkandet och den kreativa utvecklingen av it-användningen i distrikten och ute på skolorna – och konsekvenserna av detta tål ju att fundera på.


Kommentarer (4)

 1. Frida,

  Ser fram emot mer omfattande forskning!

  Svara
 2. Mats Öström,

  Man kan ju önska att Stockholms stad hade läst det sista om att utvecklingen går för fort för att det ska kunna centralstyras.
  I övrigt kan man ju lugnt konstatera att mobil pedagogik ligger i sin linda, men kommer snart att ”komma ifatt” konceptet 1-1 (om man nu kan uttrycka sig så).

  Svara
 3. annemarie körling,

  Hur kan man klara sig utan den information man får av dig – du är mobil hela du. Tusen tack. A-M

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *