Skolan och den digitala medieutvecklingen

Den här veckan har Henry Jenkins intervjuat Richard Halverson, lärandeforskare vid University of Wisconsin-Madison och en av de ansvariga för forskningsgruppen Games+Learning+Society, på sin blogg. Skälet till detta är att Halverson förra året gav ut boken Rethinking Education in the Age of Technology tillsammans med den numera pensionerade lärandeforskaren Allan Collins.

I boken beskriver de båda hur det amerikanska skolväsendet halkat efter samhällsutvecklingen de senaste decennierna, men de pekar också på hur skolan kan förnyas och dra nytta av framväxten av digitala medier, datorspel och kollaborativt lärande i sin verksamhet.

rethinking I den första delen av intervjun ges en kort överblick av hur skolan utvecklades under 1900-talet och hur man i början av seklet anammade tankesätt och organisationsformer från den framväxande industrin. Framgången för det här sätt att tänka kring undervisningen och att organisera verksamheten ser Halverson som en viktig orsak till att skolan inte var med på noterna när datoriseringen och Internet dök upp vid horisonten.

Skolan hade redan en stabil modell som ansågs vara väl fungerande och kunde inte se några avgörande skäl till att tänka om och tänka nytt. Detta har lett till att skolan i allt högre grad har blivit en egen värld vid sidan av samhället. Verksamhetens form och innehåll speglar därför inte längre de villkor som gäller ute i verkligheten.

Halverson tror dock inte att skolan har spelat ut sin roll, men det krävs att man tar intryck av de frön till förändring som finns ute i samhället. I den andra delen diskuterar han tillsammans med Jenkins hur hemundervisning, distansundervisning, sociala nätverk och deltagarkulturer på nätet kan inspirera till nya undervisningsmål och andra sätt att arbeta i skolan.

Halverson och Collins menar i sin bok att förändringarna börjar ta fart när lärare som arbetar med yrkesutbildning, språkundervisning, idrott och estetiska ämnen på allvar börjar integrera den digitala medieutvecklingens möjligheter i sin undervisning. Då blir det samtidigt tydligt att de standardiserade sätten att mäta kunskaper inte  fungerar så bra som de borde. Man måste alltså hitta nya vägar som svarar bättre mot de villkor och behov som gäller idag.

Precis som jag nämnt de senaste veckorna här på bloggen, talar man numera mycket i USA om behovet av att förnya utbildning och lärande. Det amerikanska utbildningsdepartementet har även öppnat en mötesplats för nytänkande kring skolan på webben. Här kan alla som har tankar och idéer dela med sig av sina uppslag, hitta samarbetspartners och finna vägar att komma vidare med sitt arbete.


Kommentarer (1)

  1. Sarah,

    I mitt arbete med att gå från pappersbunt till lärplattform är det precis den lärdomen (bland många!) jag har dragit: ”Då blir det samtidigt tydligt att de standardiserade sätten att mäta kunskaper inte fungerar så bra som de borde.”

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *